Facultatea de Construcții și Arhitectură  are deosebita plăcere de a vă invita la

CONFERINȚA NAȚIONALĂ TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ
(CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ)

"TEHNOLOGII MODERNE PENTRU MILENIUL III"


Conferința Națională Tehnico-științifică se va desfăsura pe urmatoarele secțiuni:

• CADASTRU

• CONSTRUCȚII ȘI ARHITECTURĂ

• INGINERIE SANITARĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI