Program de studiu: Arhitectură
Diploma acordată: Arhitect
Durata studiilor: 6 ani
Forma de învăţământ: învățământ cu frecvență
 

Misiunea programului de studii este motivată de nevoia tot mai mare de specialiști în domeniul arhitecturii și urbanismului, venind în întâmpinarea perspectivelor remarcabile dedezvoltare a municipiilor și orașelor din nord-vestul Transilvaniei. Absolvenții specializării sunt formați ca arhitecți, pregătiți să desfășoare o activitate complexă de proiectare: studii și proiecte de arhitectură, urbanism, amenajări interioare, mobilier și restaurări.

Prin conținutul programelor analitice și activității la planșetă, la cursuri și practica studențească, se asigură pregătirea absolvenților astfel încât aceștia să răspundă bine complexității problemelor de proiectare ivite în exercitarea meseriei de arhitect. În același timp se urmărește potențarea talentului și măiestriei fiecărui absolvent, pentru formarea și conturarea unei adevărate personalități profesional-artistice.

 Obiectivele programului de studii sunt:

  • Dobândirea de cunoştinţe corespunzătoare despre istoria și teoriile arhitecturii, precum și despre arte, ca  factori  ce  pot  influența  calitatea  conceperii proiectelor arhitecturale;
  • Abilităţi de reprezentare în 2D şi 3D, precum şi de graficǎ tehnicǎ;
  • Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice de lucru cu sistemul de operare Windows, Excel. Abilităţi de lucru cu programe dedicate arhitecturii, ex. Arhicad,  Corel Draw, etc ;
  • Capacitatea  de  a  înțelege  profesia  de  arhitect  și  rolul  său  în  societate,  în  special  prin elaborarea de proiecte ținând seama de factorii sociali;
  • Dezvoltarea capacității de a înțelege relațiile dintre oameni și creațiile arhitecturale, pe de o parte, și creațiile arhitecturale și mediul lor, pe de altă parte, precum și capacitatea de a înțelege necesitatea de a armoniza creațiile arhitecturale și spațiile în funcție de necesitățile și scara umană;
  • Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi aplicative privind conceperea  construcțiilor  care  să  îndeplinească  cerințele utilizatorilor (estetice și tehnice), respectând  totodată  limitele  impuse  de  buget  și  de  reglementările  în domeniul construcțiilor;
  • Înțelegerea metodelor de cercetare și de pregătire a proiectului de construcție;
  • Dobândirea de  cunoștințe corespunzătoare despre industrii, organizații, reglementări și proceduri care intervin  în  procesul  de  concretizare  a  proiectelor  în  clădiri  și  de  integrare  a  planurilor  în planificarea generală.