Program de studiu: Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (CCIA)
Diploma acordată: Inginer
Durata studiilor: 4 ani
Forma de învăţământ: învățământ cu frecvență

Misiunea programului de studii este aceea de a pregăti ingineri de producţie, de proiectare şi de cercetare în domeniul ingineriei civile capabili de a proiecta, de a executa și de a reabilita construcții de diferite tipuri, de la construcțiile de case familiale până la blocuri, hale industriale, construcții speciale, toate respectând normele europene și legislația românească în domeniu. De asemenea, programul de studii conferǎ inginerilor CCIA competenţe de a conduce firme de construcții, de a controla, organiza și verifica lucrări în cadrul Primăriilor, Consiliilor Județene, Inspectoratul de Stat în Construcții precum şi de a rezolva probleme aplicative şi de cercetare specifice domeniului aferent.

Pregătirea complexǎ dobândită pe parcursul anilor de studii permite absolvenţilor acestui program de studii sǎ se integreze profesional şi la nivelul altor domenii de activitate din spațiul economico- social.

Obiectivele programului de studii sunt:

  • Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi de integrare şi rezolvare a problemelor aplicative din domeniul ingineriei civile printr-o bunǎ pregătire fundamentală (matematică, fizică, informatica) etc.;
  • Cunoştinţe teoretice şi practice generale şi abilităţi de identificare şi alegere a materialelor de construcții, electrice, electronice, termice etc. Abilităţi de reprezentare în 2D şi 3D, precum şi de graficǎ tehnicǎ;
  • Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice de lucru cu sistemul de operare Windows, Excel. Abilităţi de lucru cu programe dedicate constructiilor, ex. Autocad,  Intelsoft, etc;
  • Dobândirea de abilităţi de utilizare a metodelor numerice în rezolvarea problemelor cu caracter ingineresc;
  • Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi aplicative de bază privind structura şi proprietăţile materialelor de constructii;
  • Dobândirea de cunoştinţe teoretice de bază privind modelarea şi simularea structurilor din constructii;
  • Dobândirea de cunoştinţe teoretice de bazǎ şi abilitǎţi practice în domeniul termotehnicii aplicate;
  • Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice de proiectare asistată de calculator a  structurilor folosite în construcții şi de modelare 3D a corpurilor;
  • Dobândirea de cunoştinţe teoretice de bază şi abilităţi de proiectare pentru construcții din lemn, metalice, beton;
  • Dobândirea de cunoştinţe teoretice de bază şi abilităţi necesare pentru organizarea șantierelor și executia efectivă a construcțiilor.