Program de studiu: Măsurători Terestre şi Cadastru (MTC)
Diploma acordată: Inginer
Durata studiilor: 4 ani
Forma de învăţământ: învățământ cu frecvență

Misiunea programului de studii constă în formarea de specialiști care folosind ultimile tehnologii din domeniu să asigure realizarea de hărți, planuri, documentații, reprezentări grafice și rapoarte specifice la nivelul teritoriului național, acestea fiind necesare pentru întregul domeniu al construcțiilor. De asemenea în responsabilitatea lor intră determinarea poziției obiectelor în spațiu, determinarea caracteristicilor geometrice ale lucrărilor inginerești aflate pe/sub suprafața terestră, trasarea, măsurarea și urmărirea comportării construcțiilor în timp.
În același timp programul de studiu pregatește specialiști pentru proiectarea, implementarea și exploatarea sistemelor informaționale geografice (GIS) precum și modul de  colectare, analizare, vizualizare  și stocare a datelor în cadrul acestor sisteme.
 Obiectivele programului de studii sunt:
  • Cunoașterea tuturor tehnologiilor necesare pentru realizarea ridicărilor topografice, a lucrărilor de planimetrie și nivelment;
  • Abilităţi de reprezentare în 2D şi 3D, precum şi de graficǎ tehnicǎ;
  • Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice de lucru cu sistemul de operare Windows, Excel. Abilităţi de lucru cu programe dedicate lucrărilor de măsurători terestre și cadastru, ex. Mapsys, Autocad, etc ;
  • Crearea, analiza și managementul datelor geodezice și cadastrale;
  • Dobândirea de cunoștințe necesare pentru monitorizarea comportării construcțiilor, precum și pentru monitorizarea și automatizarea măsurătorilor terestre;
  • Cunoașterea noțiunilor de teledetecție și fotogrammetrie digitală;
  • Evaluarea din punct de vedere geodezic și monitorizarea alunecărilor de teren;
  • Dobândirea cunoștințelor necesare pentru proiectarea, implementarea și exploatarea sistemelor informaționale geografice (GIS);
  • Participarea la elaborarea de soluții tehnice pentru asigurarea stabilității versanților și a unor obiective industriale cu destinații diferite.
DIRECTOR DE DEPARTAMENT

Ș.l.dr.ing. Traian MODOG

Domeniul: Inginerie Geodezică

CADRE DIDACTICE TITULARE

Prof.univ.dr.ing. Aurora MANCIA

Conf.dr.ing. Sorin NISTOR
Ș.l.dr.ing. Aurelian-Stelian BUDA
Ș.l.dr.ing. Gabriela CÎMPAN
Ș.l.dr.ing. Ioana FETEA
Ș.l.dr.inf. Gabriela DROJ
Ș.l.dr.ing. Liliana PAINA
Ș.l.dr.ing. Ștefan SUBA
Ș.l.dr.ing. Norbert SUBA
Ș.l.dr.ing. Sebastian-Mircea MANCIA

Ș.l.dr.ing. Emanuela-Iulia HENȚ
Lector univ.dr. Amalia STURZA

CADRE DIDACTICE ASOCIATE

Ş.l.dr.fiz. Cristian-Alin TEUŞDEA
Conf.univ.dr. OROS Georgia
Lector univ.dr. CĂTAȘ Adriana