Data Evenimentul Detalii  
 

Departamentul de Arhitectură și Construcții scoate la concurs pentru ocupare la plata cu ora următoarele posturi din Statul de Funcții al Departamentului , pentru anul universitar 2019-2020 : poz. 3, 4, 5, 20, 22, 23, 25, 28, 33, 34, 35.

Anexa 2 Declarație asociați.
Anexa 3 Declarație asociați nr.ore.
Cerere cadre did. asoc. 2019.
Declarație pentru pensionari.
Declarație casa sănătate.
Opis cadre asociate.
 
10.09.2019 ora 11 sala B03

Concurs pentru ocuparea postului nr.3 Conferențiar universitar din statul de funcții al FCCA

   
09.01.2019 ora 12.00 sala B03

Concurs pt. ocuparea postului 31 si 32 asistent universitar din statul de funcţii al FCCA

Metodologie privind ocuparea posturilor didactice vacante din statele de funcții

  Condiţii înscriere / Discipline posturi 31 şi 32 / Calendar / Bibliografie / Tematica  
8.11.2018

Concurs pt. ocuparea postului 3 profesor universitar din statul de funcţii al FCCA

Metodologie privind ocuparea posturilor didactice vacante din statele de funcții

   
12.10.2018 ora 12

Concurs pt. ocuparea posturilor vacante din statul de funcții al FCCA

Metodologie privind ocuparea posturilor didactice vacante din statele de funcții

   
26.01.2018, ora 9, sala B03 FCCA Departamentul de Construcții concurs Șef de lucrări, nr.19 Descriere / Tematica / Cerințe dosar de concurs Tema prelegerii / Rezultatul concursului
10.01.2018, ora 9:00 FCCA Departamentul de Construcții concurs Asistent perioadă determinată post nr. 23 Descriere / Tematica / Cerințe dosar de concurs Rezultatul concursului
 13.09.2017, ora 10:00 FCCA Departamentul de Cadastru și Arhitectură concurs Conferenţiar, nr.6 Descriere / Tematica / Cerințe dosar de concurs  
 14.09.2017, ora 12:00 FCCA Departamentul de Cadastru şi Arhitectură concurs  Șef de lucrări, nr.22 Descriere / Tematica / Cerințe dosar de concurs  
 14.09.2017, ora 10:00 sala B03 FCCA Departamentul de Construcţii concurs  Șef de lucrări, nr.16 Descriere / Tematica / Cerințe dosar de concurs Tema prelegerii
30.01.2017  Senat - alegeri parţiale studenţi    
 10.05.2016  Decan - Alegeri Link  
19.01.2016   Senat - alegeri studenţi Link   
 18.01.2016  Senat - alegeri cadre didactice Link  
05.10.2015   Director departament -Alegeri    
14.09.2015  Regulament & Metodologie