Data Evenimentul Detalii  Locația
19.02.2020 

Concurs pentru ocupare post de asistent pe perioadă determinată,  nr. 32 și 35, din Statul de funcții, pentru anul univ. 2019-2020 al Departamentului de Arhitectură și Construcții

Regulament concurs

Informații UO concurs
FCCA, sala B03, ora 12
29.01.2020 

Alegeri membrii în Senatul Universității

Gligor Emil FCCVD
Gomboș Dan FC, CV, D
Pop Maria FCCVD
Prada Marcela-Florina FC, CV, D
 10-16
Biblioteca Universității
11.12.2019

Alegeri membrii Cadre didactice în consiliul Facultăți

Ghemiș Mihaela FC
Gligor Emil FC
Gomboș Dan FC
Lepădatu Dan FC
Modog Traian FC
Prada Marcela FC
Scurta Adriana FC
Sturza Amalia FC
Suba Norbert FC
ora 11
10.12.2019

Alegeri membrii Studenți în consiliul Facultății

Huiban Florin Emanuel FC
Secan Vasile David FC
ora 10
17.10.2019

Alegeri directori de departament FCCA

Ghemiș Mihaela
PM
Traian Modog
PM
ora 11
20.09.2019

Alegeri Academice 2019-20

link informații  
 20.09.2019

Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură scoate la concurs pentru ocupare la plata cu ora următoarele posturi din Statele de Funcții pentru anul universitar 2019-2020:
Departamentul de Arhitectură și Construcții: poz. 3, 4, 5, 20, 22, 23, 25, 28, 33, 34, 35.
Departamentul de Cadastru, postul nr.1

Anexa 2 Declarație asociați.
Anexa 3 Declarație asociați nr.ore.
Cerere cadre did. asoc. 2019.
Declarație pentru pensionari.
Declarație casa sănătate.
Opis cadre asociate.
 
10.09.2019 ora 11 sala B03

Concurs pentru ocuparea postului nr.3 Conferențiar universitar din statul de funcții al FCCA

   
09.01.2019 ora 12.00 sala B03

Concurs pt. ocuparea postului 31 si 32 asistent universitar din statul de funcţii al FCCA

Metodologie privind ocuparea posturilor didactice vacante din statele de funcții

  Condiţii înscriere / Discipline posturi 31 şi 32 / Calendar / Bibliografie / Tematica  
8.11.2018

Concurs pt. ocuparea postului 3 profesor universitar din statul de funcţii al FCCA

Metodologie privind ocuparea posturilor didactice vacante din statele de funcții

   
12.10.2018 ora 12

Concurs pt. ocuparea posturilor vacante din statul de funcții al FCCA

Metodologie privind ocuparea posturilor didactice vacante din statele de funcții

   
26.01.2018, ora 9, sala B03 FCCA Departamentul de Construcții concurs Șef de lucrări, nr.19 Descriere / Tematica / Cerințe dosar de concurs Tema prelegerii / Rezultatul concursului
10.01.2018, ora 9:00 FCCA Departamentul de Construcții concurs Asistent perioadă determinată post nr. 23 Descriere / Tematica / Cerințe dosar de concurs Rezultatul concursului
 13.09.2017, ora 10:00 FCCA Departamentul de Cadastru și Arhitectură concurs Conferenţiar, nr.6 Descriere / Tematica / Cerințe dosar de concurs  
 14.09.2017, ora 12:00 FCCA Departamentul de Cadastru şi Arhitectură concurs  Șef de lucrări, nr.22 Descriere / Tematica / Cerințe dosar de concurs  
 14.09.2017, ora 10:00 sala B03 FCCA Departamentul de Construcţii concurs  Șef de lucrări, nr.16 Descriere / Tematica / Cerințe dosar de concurs Tema prelegerii
30.01.2017  Senat - alegeri parţiale studenţi    
 10.05.2016  Decan - Alegeri Link  
19.01.2016   Senat - alegeri studenţi Link   
 18.01.2016  Senat - alegeri cadre didactice Link  
05.10.2015   Director departament -Alegeri    
14.09.2015  Regulament & Metodologie