Fișe de discipline pentru anul universitar 2023-2024

Anul I
ARHI-0002 ALGEBRA LINIARA , GEOMETRIE ANALITICA SI DIFERENTIALA
ARHI-0003 ANALIZĂ MATEMATICĂ
ARHI-0013 FIZICA
ARHI-0017 CHIMIE
ARHI-0152 EDUCATIE FIZICA I
ARHI-0328 LIMBA STRĂINĂ I
ARHI-0497 PROGRAMAREA CALCULATOARELOR SI LIMBAJE DE PROGRAMARE I
ARHI-0518 GEOMETRIE DESCRIPTIVA
ARHI-0653 TOPOGRAFIE
ARHI-0985 FAC 2 ISTORIA TEHNICII CONSTRUCTIILOR
ARHI-0986 FAC 1 COMPLEMENTE DE MATEMATICI I

ARHI-0019 DESEN TEHNIC SI INFOGRAFICA I
ARHI-0061 FAC 4 INTEGRARE EUROPEANA
ARHI-0153 EDUCATIE FIZICA II
ARHI-0275 MATERIALE DE CONSTRUCŢII
ARHI-0299 GEOLOGIE INGINEREASCA
ARHI-0303 MECANICA I
ARHI-0323 MATEMATICI SPECIALE
ARHI-0324 METODE NUMERICE
ARHI-0329 LIMBA STRĂINĂ II
ARHI-0523 PROGRAMAREA CALCULATOARELOR SI LIMBAJE DE PROGRAMARE II
ARHI-0549 FAC 5 CULTURA SI CIVILIZATIE EUROPEANA
ARHI-0662 ECONOMIE GENERALA
ARHI-0780 PRACTICA TOPOGRAFICA

Anul II
ARHI-0159 EDUCATIE FIZICA III
ARHI-0284 REZISTENTA MATERIALELOR I
ARHI-0304 MECANICA II
ARHI-0330 LIMBA STRAINA III
ARHI-0571 CAI DE COMUNICAŢIE
ARHI-0652 DESEN TEHNIC SI INFOGRAFICA II
ARHI-0871 ELEMENTE DE ARHITECTURĂ SI SISTEMATIZARE
ARHI-0872 HIDRAULICA CONSTRUCTIILOR
ARHI-0989 CLADIRI

ARHI-0160 EDUCATIE FIZICA IV
ARHI-0285 REZISTENTA  MATERIALELOR II
ARHI-0331 LIMBA STRAINA IV
ARHI-0602 PRACTICA
ARHI-0651 TERMOTEHNICA CONSTRUCTIILOR I
ARHI-0874 MASINI SI INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII
ARHI-0990 STATICA I

Anul III
ARHI-0254 BETON ARMAT SI PRECOMPRIMAT II
ARHI-0300 GEOTEHNICA
ARHI-0551 FAC INGINERIA   AFACERILOR IN CONSTRUCTII
ARHI-0573 FAC  A DOUA LIMBA STRAINA I
ARHI-0890 CONSTRUCTII HIDROEDILITARE I
ARHI-0891 ECHIPAMENT HIDROMECANIC
ARHI-0895 OPT1.1 STUDII DE IMPACT, BILANT SI AUDIT DE MEDIU
ARHI-0904 HIDRAULICA INSTALATIILOR
ARHI-0991 STATICĂ II
ARHI-1095 OPT1.2 PROTECTIA RESURSELOR DE APA

ARHI0993 DINAMICA SI ELEMENTE DE INGINERIE SEISMICA
ARHI-0033 FAC A DOUA LIMBA STRAINA II
ARHI-0208 CONSTRUCTII METALICE
ARHI-0216 FUNDATII
ARHI-0227 OPT.2.1 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE
ARHI-0231 ALIMENTARI CU APA I
ARHI-0240 HIDROLOGIE SI HIDROGEOLOGIE
ARHI-0459 FUNDATII PROIECT
ARHI-0465 CONSTRUCTII HIDROEDILITARE II PROIECT
ARHI-0605 FAC TEHNICI DE COMUNICARE
ARHI-0655 OPT 2.1 SISTEME DE GOSPODARIRE A APELOR
ARHI-0880 PRACTICA DE SPECIALITATE
ARHI-0892 CONSTRUCTII HIDROEDILITARE II

Anul IV
ARHI- 0034 FAC  A DOUA LIMBA STRAINA III
ARHI- 0232 ALIMENTARI CU APA II
ARHI- 0233 CANALIZARI
ARHI- 0251 STATII DE POMPARE
ARHI- 0308 IMPACTUL ECOLOGIC AL LUCRĂRILOR HIDROEDILITARE ASUPRA MEDIULUI
ARHI- 0456 ALIMENTARI CU APA II PROIECT
ARHI- 0902 OPT.4.2 LEGISLATIE IN CONSTRUCTII
ARHI-0644 OPT.4.1 EVALUAREA SI REDUCEREA RISCURILOR ALUNECARI DE TEREN
ARHI-0656 FAC INFORMATICA APLICATA IN CONSTRUCTII  I
ARHI-0773 CANALIZARI PROIECT
ARHI-0896 OPT.4.1 MANAGEMENTUL INTEGRAT AL APELOR
ARHI-0898 TEHNOLOGIA EXECUTIEI LUCRARILOR HIDROEDILITARE
ARHI-0983 OPT.4.2 ETICA SI  INTEGRITATE ACADEMICA

ARHI- 0235 EXPLOATAREA SI INTRETINEREA LUCRARILOR HIDROEDILITARE
ARHI-0171 ELABORAREA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ
ARHI-0200 OPT 6.2 DIFUZIA SI DISPERSIA POLUANTILOR
ARHI-0337 FAC A DOUA LIMBA STRAINA IV
ARHI-0554 FAC INFORMATICA APLICATA IN CONSTRUCTII  II
ARHI-0879 OPT.4.3 SIGURANTA CONSTRUCTIILOR
ARHI-0897 PROCESE SI INSTALATII PENTRU EPURAREA APELOR REZIDUALE
ARHI-0899 ORGANIZAREA SI MANAGEMENTUL LUCRARILOR DE CONSTRUCTII
ARHI-0900 OPT.5.2 PROCESE SI INSTALATII PENTRU TRATAREA APELOR
ARHI-0901 OPT.5.2 RETELE HIDROEDILITARE
ARHI-0903 OPT.6.2 DEPOZITE ECOLOGICE DE DESEURI
ARHI-1004 OPT 4.3 BAZELE  SECURITATII LA INCENDIU
Fișe de discipline pentru anul universitar 2021-2022


Anul I
1 1 ARHI-0328- FD LIMBA STRĂINĂ I
1 1 ARHI-0002- FD ALGEBRA LINIARA, GEOMETRIE ANALITICA SI DIFERENTIALA
1 1 ARHI-0003- FD ANALIZA MATEMATICA
1 1 ARHI-0013- FD FIZICA
1 1 ARHI-0017- FD CHIMIE
1 1 ARHI-0152- FD EDUCAŢIE FIZICĂ I
1 1 ARHI-0497-  FD PROGRAMAREA CALCULATOARELOR SI LIMBAJE DE PROGRAMARE I
1 1 ARHI-0518- FD GEOMETRIE DESCRIPTIVA
1 1 ARHI-0653- FD TOPOGRAFIE
1 2 ARHI-0019- DESEN TEHNIC SI INFOGRAFICĂ I
1 2 ARHI-0153- FD EDUCAŢIE FIZICĂ II
1 2 ARHI-0275- FD MATERIALE DE CONSTRUCȚII
1 2 ARHI-0299- FD GEOLOGIE INGINEREASCĂ
1 2 ARHI-0303  MECANICA I
1 2 ARHI-0323- FD MATEMATICI SPECIALE
1 2 ARHI-0324- FD METODE NUMERICE
1 2 ARHI-0329- FD LIMBA STRAINA II
1 2 ARHI-0523- FD PROGRAMAREA CALCULATOARELOR ŞI LIMBAJE DE PROGRAMARE II
1 2 ARHI-0780- FD PRACTICĂ TOPOGRAFICĂ
1 2 ARHI-0662- FD ECONOMIE GENERALĂ

Anul II