Calendar licență/diplomă Arhitectură 2023-2024

1. Pre-prediplomă: 06.03.2024,

2. Prediplomă: 03.04.2024,

3. Predarea disertațiilor: 18.04.2024,

4. Susținerea disertațiilor: 09.05.2024,

5. Susținerea diplomelor: 27-28.06.2024.
CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR

PENTRU TOATE SPECIALIZĂRILE

Dosarele personale  de înscriere ale absolvenților  trebuie să conţină

  1. Cerere de înscriere tipizată vizată de conducătorul ştiinţific şi aprobat de decan;
  2. Declaraţie de autenticitate;
  3. Carte de identitate copie, însoțită de original, pentru certificarea conformității cu originalul;
  4. Certificat de naştere şi de căsătorie copie, însoțit de original , pentru certificarea conformității cu originalul;
  5. Copie după diploma de BAC şi ceea de studii superioare (pentru absolvenții de master),însoțită de original, pentru certificarea conformității cu originalul, dacă acesta nu este în dosar
  6. Două fotografii color recente dimensiunea ¾ pe hârtie fotografică mată;
  7. Chitanţă de plată a taxei de examen, unde este cazul;
  8. Foaie de lichidare completată şi vizată
  9. Carnet de student și legitimație CFR (unde este cazul)

PENTRU SPECIALIZAREA ARHITECTURĂ
După înscrierea la examenul de finalizare a studiilor prin depunerea la Secretariatul Facultății a dosarului cu documentele din lista de mai sus, studenții de la specializarea arhitectură se vor înscrie și la susținerea probelor de examen prin depunerea la Secretariatul Comisiei Examenului de Finalizare a Studiilor documentele din lista de mai jos anterior susținerii probelor, la o dată și oră comunicată de Secretariatul Comisiei.
 
PREDIPLOMĂ:
- Varianta electronică se va încărca pe platforma Teams sau se va preda pe CD/DVD (format pdf): Planșe (format pdf) + Foto Machetă (format jpg) + Text de prezentare a conținutului proiectului (format pdf);
Fișierele vor fi denumite astfel ”Nume_Prenume_an examen_Planșa prediploma 1” în cazul planșelor, ”Nume_Prenume_an examen_Machetă prediploma 1” în cazul fotografiilor machetei și ”Nume_Prenume_an examen_prezentare prediploma” în cazul prezentării, 
Exemplu de denumire a fișierelor: Popescu​_Ionut_2023_Planșa prediploma 1)
- Planșe semnate de îndrumător (format letric, A1);
- Prezentare a conținutului proiectului/ Rezumat proiect (format letric, A4);
- Machete (Se vor returna studentului la 10 zile după susținere, cu condiția ca varianta electronică predată să conțină fotografii cu acestea)
 
DISERTAȚIE
- Referat  / Tabel centralizator cu notele acordate de îndrumătorii studentului; (Click aici pentru a descărca)
- Raport de similitudine complet (format A4, color): Se va completa în declarația de autenticitate că raportul este autentic. Acesta va conține o sinteză al similitudinilor sau al zonelor de text cu similitudine mare găsită în lucrarea depusă. În unele cazuri evaluatorii pot solicita raportul complet, pentru a verifica abaterile de referențiere;
- Varianta electronică se va încărca pe platforma Teams sau se va preda pe CD/DVD (format pdf); 
Fișierele vor fi denumite astfel: ”Nume_Prenume_an examen_Titlu Disertație” în cazul lucrării de disertație și ”Nume_Prenume_an examen_Raport de similitudine” în cazul Raportului de similitudine). 
Exemplu de denumire a fișierelor: Popescu_Ionut_2023_Arhitectura muzeelor contemporane
 
DIPLOMĂ
- Varianta electronică se va încărca pe platforma Teams sau se va preda pe CD/DVD (format pdf): Planșe (un singur fișier format .pdf) + Foto Machetă (un singur fișier format .pdf) + Text de prezentare a conținutului proiectului (format .pdf);
Fișierele vor fi denumite astfel: Nume_Prenume_an examen_Planșe diplomă” în cazul planșelor, ”Nume_Prenume_an examen_Machetă diploma” în cazul fotografiilor machetei și ”Nume_Prenume_an examen_prezentare diplomă” în cazul prezentării. 
Exemplu de denumire a fișierelor: Popescu​_Ionut_2023_Planșe diploma
- Planșe semnate de îndrumător (format letric, A1 vertical);
- Prezentare a conținutului proiectului/ Rezumat proiect (format letric, A4) - câte un exemplar pentru fiecare membru al comisiei (8 exemplare);
- Machete (Se vor returna studentului la 10 zile după susținere, cu condiția ca varianta electronică predată să conțină fotografii cu acestea)