Secretar programe studii:

ec. Anca TĂTAR

ing. Krisztina BORDEI

Construcții Civile Industriale și Agricole (CCIA),

Construcții pentru Sisteme de Alimentări cu Apă și Canalizări (CSAAC),

Construcţii Inteligente şi Sustenabile (CIS).

Arhitectură (Arh.),

Măsurători Terestre şi Cadastru (MTC),  

Sisteme Geoinformatice în Cadastru și Urbanism (SGCU)

 PROGRAMUL CU PUBLICUL: LUNI - VINERI, ORELE 10 - 13

Telefon: +40 259 422 421 / e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.