Burse semestrul II 2021-2022


Lista finală burse 2021-2022 sem II.

Lista burse BSR 2021-2022 sem II.

Burse social ocazionale sem II 2021-2022 pt. îmbrăcăminte.
 
Regulament de acordare a burselor

 
Studenții care nu au beneficiat de bursă până în momentul de față sunt rugați să depună contul IBAN de la bancă cu semnătură și ștampila băncii până în data de 19.05.2022 ora 13.00 la secretariatul pentru studenți al FCCA.

    Menționăm că, conturile IBAN depuse ulterior  se vor trimite la contabilitate  odată pe lună, la sfîrșitul fiecărei luni.

CONDIȚIA MINIMALĂ DE ACORDARE A BURSEI DE CĂTRE FCCA ESTE ÎNDEPLINIREA DE CĂTRE STUDENT A CRITERIILOR DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL UNIVERSITAR URMĂTOR.

PROMOVABILITATE ȘI SEMNAREA CONTRACTULUI ANUAL DE STUDII

  

1. Bursele de performanță

    Se poate acorda începând cu anul al doilea de studii.

          Bursa de performanță va fi atribuită pe bază de dosar.

          Dosarul trebuie să conțină:

          - Cerere în care să se specifice unul dintre  cele două cazuri

  1. A) au obținut rezultate deosebite la învățătură, respectiv au cele mai mari medii pe specializare dar nu mai puțin de media   ponderată 9,00 (nouă 00%);
  2. B) au obținut performanțe științifice, adică au participat la activități extraculiculare (conferințe, sesiuni studențești);
2. Bursele de merit

          Pentru bursele de merit nu se depun cereri, acestea fiind repartizate pe baza criteriului academic pe programe și ani de studii, dar nu mai puțin de media ponderată 7,00 (șapte 00%).

3. Bursa de ajutor social

            Se acordă semestrial în baza documentelor justificative până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

          Pentru bursele de ajutor social și cele ocazionale pentru îmbrăcăminte se acordă în baza aceleași cereri de bursă de ajutor social cu bifarea rubricii aferente.

          Pentru ambele burse se depune un singur dosar.

          - Menționăm că salarul de bază minim net la nivel național începând cu 13.01.2021 este de 1.386 lei.

        Lunile luate în calcul ca și venit la depunerea cererilor pentru bursele de ajutor social și cele ocazionale pentru  îmbrăcăminte, acordate pentru semestrul II an universitar 2021-2022 sunt decembrie 2021, ianuarie 2022, februarie 2022.

        - Pentru calcularea venitului mediu net pe membru al familiei nu se ia în considerare veniturile provenite din burse, indiferent de bursă.

           Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului până la împlinirea vărstei de 26 de ani se realizează luând în calcul veniturile părinților și ale copiilor aflați în grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soție copil dacă este cazul .

         

DOSARUL DE BURSĂ SOCIALĂ trebuie să conțină următoarele acte:

        1 - Dosar plic cu Nume Prenume, an de studiu, programul de studii;

        2 - Cerere;

        3 - Declarație pe propria răspundere;

        4 - Înscrisuri care să demonstreze veniturile salariale ale studentului, respectiv membrii familiei sale care au peste 18 ani;

         5 - Adeverință ANAF pentru toți membrii familiei care au peste 18 ani;

         6 -Declarație notarială pentru toți membrii familiei care  au peste 18 ani;

          Unde este cazul:

            - Cupoanele de pensii;

            - Cupoanele de pensii de urmaș;

            - Cupoane pensie  alimentară;

            - Cupoane de  alocații;

          - Adeverință de la primăria de care aparțin,  din care reiese venitul care se obține din agricultură (unde este cazul);

           - Adeverință de la școală s-au facultate a fratelui;

           - Copii certificat de deces părinte/părinți;

           - Copii buletin;

           - Copii certificat de naștere (la cei sub 14 ani).

 

4. Bursa de internship universitar cu respectarea condițiilor cuprinse în Anexa 7. din Regulamentul de acordare a burselor.

Regulamentul de acordare a burselor se poate descărca de pe site-ul http://www.uoradea.ro/Burse sau https://www.uoradea.ro/display15959

DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIAT

ÎN  DEPERIOADA 01.04.20200-14.04.2022

 

      LA EVALUAREA DOSARELOR,  DOSARELE INCOMPLETE VOR FI  RESPINSE.

Model cerere bursă socială-performanță Declarație de venituri
Regulament Acordare Burse UO Regulament Acordare Burse FCCA


Burse semestrul I 2021-2022

Lista FINALĂ

STUDENȚII CARE NU AU CONTUL IBAN DEPUS LA SECRETARIAT ,S-AU AU SCHIMBAT CONTUL IBAN 
ÎI RUGĂM SĂ LE DEPUNĂ LA SECRETARIAT ÎN CEL MAI SCURT TIMP.
CONTUL IBAN SĂ AIBĂ ȘTAMPILA ȘI SEMNĂTURA DE LA BANCĂ
BĂNCILE CU CARE LUCREAZĂ UNIVERSITATE DIN ORADEA SUNT
BRD, TRANSILVANIA, BCR,RAIFFEISEN, PIRAEUS

În atenția studenților


CONDIȚIA MINIMALĂ DE ACORDARE A BURSEI DE CĂTRE FCCA ESTE ÎNDEPLINIREA DE CĂTRE STUDENT A CRITERIILOR DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL UNIVERSITAR URMĂTOR.

PROMOVABILITATE ȘI SEMNAREA CONTRACTULUI ANUAL DE STUDII

PENTRU STUDENȚII ÎNSCRIȘI ÎN ANUL I DE STUDIU, SE VA LUA ÎN CALCUL MEDIA DE ADMITERE


  1. Bursele  de performanță

    Se poate acorda începând cu anul al doilea de studii.

Bursa de performanță va fi atribuită pe bază de dosar

Dosarul trebuie să conțină:

- Cerere în care să se specifice unul dintre  cele două cazuri

  1. A) au obținut rezultate deosebite la învățătură, respectiv au cele mai mari medii pe specializare dar nu mai puțin de media p ponderată 9,00 (nouă 00%);
  2. B) au obținut performanțe științifice, adică au participat la activități extraculiculare ( conferințe , sesiuni studențești);
  3. Bursele de merit

Pentru bursele de merit nu se depun cereri, acestea fiind repartizate pe baza criteriului academic pe programe și ani de studii, dar  nu mai puțin de media ponderată 7,00 (șapte 00%)

      4. Bursa de ajutor social 

      Se acordă semestrial în baza documentelor justificative până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

Pentru bursele de ajutor  social și cele ocazionale pentru îmbrăcăminte se acordă în    baza aceleași cereri de bursă de ajutor social cu bifarea rubricii aferente.

Pentru ambele burse se depune un singur dosar.

- Menționăm că salarul de bază minim net la nivel național începând cu 13.01.2021 de 1.386 lei.

        Lunile luate în calcul ca și venit la depunerea cererilor pentru bursele de ajutor socială și cele ocazionale pentru îmbrăcăminte, acordate pentru semestrul I an universitar 2021-2022 sunt  iunie, iulie și august 

- Pentru calcularea venitului mediu net pe membru al familiei nu se ia în considerare veniturile provenite din burse, indiferent de bursă.

  Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului până la împlinirea vărstei de 26 de ani se realizează luînd în calcul veniturile părinților și ale copiilor aflați în grija lor,respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soție copil dacă este cazul .

DOSARUL DE BURSĂ SOCIALĂ trebuie să conțină următoarele acte:

                    1- Dosar plic

                    2- Cerere

                    3- Declarație pe propria răspundere

                    4- Înscrisuri care să demonstreze veniturile  salariale ale   studentului, respectiv membrii familiei sale care   au peste 18 ani;

                    5- Adeverință ANAF pentru toți membrii familiei care au peste 18 ani;

                    6- Declarație notarială pentru toți membrii familiei care  au peste 18 ani

      Unde este cazul:

      - Cupoanele de pensii ;

      - Cupoanele de pensii de urmaș ;

     - Cupoane pensie  alimentară;

     - Cupoane de  alocații;

     - Adeverință de la primăria de care aparțin,  din care reiese   venitul care se obține din agricultură (unde este cazul);

     - Adeverință de la școală s-au facultate a fratelui;

     - Copii certificat / certificat de deces părinte/părinți;

     - Copii buletin;

     - Copii certificat de naștere ( la cei sub 14 ani ).

5. Bursa de internship universitar cu respectarea condițiilor cuprinse în Anexa 7. din Regulamentul de acordare a burselor.

Regulamentul de acordare a burselor se poate descărca de pe site-ul facultății sau http://www.uoradea.ro/Burse

                    sau  https://www.uoradea.ro/display15959


DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIAT ÎN  DEPERIOADA 06.10.2021-15.10.202
LA EVALUAREA DOSARELOR  DOSARELE INCOMPLETE  VOR FI  RESPINSE