Modul de desfăşurare a activităţii didactice în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021:
Licenţă:

Anii  I - Cursuri – online,

           - Activităţi aplicative – fizic.

Anii II - VI - Cursuri – fizic,

           - Activităţi aplicative – fizic.

Master - Fizic

Excepţii:

- studenţii cu probleme de sănătate justificate.

 Se va consulta periodic orarul.

Activităţile face-to-face se vor desfăşura (fizic) în condiţii de prevenţie a infectării cu virusul SARS Cov 19 (inclusiv cu purtarea măştii de protecţie).

Orar studii de Licenţă şi Master FCCA Sem. II 2020/2021


Program de studii Licenţă

Construcții Civile, Industriale și Agricole

Construcții și Sisteme de Alimentări cu Apă și Canalizări

Instalații Sanitare și Protecția Mediului

Măsurători Terestre și Cadastru

Program de studii Master

        CIS - an I

Important:

Informațiile legate de orar vor fi actualizate progresiv.