Cifră școlarizare
sesiunea iulie/septembrie

Programul de studiu nr. total de locuri Sesiunea iulie Sesiunea septembrie
nr. locuri bugetate nr. locuri cu taxă nr. locuri bugetate nr. locuri cu taxă nr. total de locuri septembrie
Construcții Civile, Industriale și Agricole (CCIA) LICENȚĂ 75 23 52      
Inginerie Sanitară și Protecția Mediului (ISPM) 60 21 39      
Măsurători Terestre și Cadastru (MTC)  60  21 39      
Arhitectură (Arh)  40  22 18      
Construcții Inteligente și Sustenabile (CIS) MASTER 50  21  29      
               


Calendar admitere
SESIUNEA IULIE 2019

Etape Arhitectură Construcții Civile Industriale și Agricole
Inginerie Sanitară și Protecția Mediului, Măsurători Terestre și Cadastru
Master
Construcții Inteligente și Sustenabile (CIS)
Înscrierea candidaților  10-23 iulie 2019 10-24 iulie 2019 10-23 iulie 2019 
Probe concurs - proba I, eliminatorie (desen liber), cu A/R 24 iulie 2019 - Interviu
24 iulie, ora 12 Decanat
- proba a II-a (desen tehnic) 24 iulie 2019
Afișarea rezultatelor preliminare 24 iulie 2019 24 iulie 2019 24 iulie 2019
Depunerea contestațiilor 25 iulie 2019 25 iulie 2019 24-25 iulie 2019
Confirmarea ocupării locului 25-30 iulie 2019 25-30 iulie 2019 25-30 iulie 2019
Redistribuirea candidaților și afișarea rezultatelor finale 30 iulie 2019 30 iulie 2019 30 iulie 2019
Confirmarea rezultatelor finale* 01-02 august 2019 01-02 august 2019 01-02 august 2019
                 * numai pentru candidații admiși, prin redistribuire, la un program de studiu (cu/fără taxă) diferite de cele din lista cu rezultate preliminare.

Înscrierea se va face în sala 102 etajul I, imobilul situat pe str. B.Șt.Delavrancea nr.4 et.I, de luni-vineri, intre orele 9-16; sâmbăta, între orele 9-12.

Calendar admitere
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

Etape Arhitectură Construcții Civile Industriale și Agricole
Inginerie Sanitară și Protecția Mediului, Măsurători Terestre și Cadastru
Master
Construcții Inteligente și Sustenabile (CIS)
Înscrierea candidaților 04-11 septembrie 2019 04-12 septembrie 2019 04-11 septembrie 2019 
Probe concurs - proba I, eliminatorie (desen liber), cu A/R 12 septembrie 2019 - Interviu 
12 septembrie, ora 12 Decanat
- proba a II-a (desen tehnic) 12 septembrie 2019
Afișarea rezultatelor preliminare 12 septembrie 2019 12 septembrie 2019 12-13 septembrie 2019
Depunerea contestațiilor 13 septembrie 2019 13 septembrie 2019 12-13 septembrie 2019
Confirmarea ocupării locului 13-18 septembrie 2019 13-18 septembrie 2019 13-18 septembrie 2019
Redistribuirea candidaților și afișarea rezultatelor finale 18 septembrie 2019 18 septembrie 2019 18 septembrie 2019
Confirmarea rezultatelor finale* 19-20 septembrie 2019 19-20 septembrie 2019 19-20 septembrie 2019
                 * numai pentru candidații admiși, prin redistribuire, la un program de studiu (cu/fără taxă) diferite de cele din lista cu rezultate preliminare.

Înscrierea se va face în sala 102 etajul I, imobilul situat pe str. B.Șt.Delavrancea nr.4 et.I, de luni-vineri, intre orele 9-16; sâmbăta, între orele 9-12.


Taxe admitere

Taxe Valoare
Taxa de înscriere 150 lei
Taxa pentru contestații 150 lei
Taxa de înmatriculare 100 lei
Taxa procesare dosar (pentru studenți străini) 150 euro


Criterii de admitere

Programul de studiu Forma și durata studiilor Criterii de admitere
Construcții Civile, Industriale și Agricole Zi, 4 ani

Media la examenul de bacalaureat.

     În caz de medii egale, departajarea se va face ținând cont de:

          - nota obținută la Matematică la examenul de bacalaureat,

         - certificatul obținut la proba „Evaluarea competențelor  
       digitale” la examenul de bacalaureat.

Inginerie Sanitară și Protecția Mediului
Măsurători Terestre și Cadastru
Arhitectură Zi, 6 ani

Proba 1*: Desen liber – probă eliminatorie (admis/respins)

Proba 2*: Desen tehnic (cu o pondere de 70%),

* Media la examenul de bacalaureat (cu o pondere de 30%).

În caz de medii egale, departajarea se va face ținând cont

de: prima medie de la examenul de bacalaureat.

* Probele de admitere la programul de studiu Arhitectură pot fi susținute în limba română sau în limba maghiară


Dosar înscriere Licență

Actele enumerate în tabelul de mai jos vor fi depuse într-un dosar plic:
1. Cerere – tip de înscriere (se distribuie în sala de înscriere)
2. Diplomă de bacalaureat în original și copie
3. Certificat de naștere, în copie (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz)
4. Certificat de căsătorie, dacă este cazul, în copie  
5. Carte de identitate sau pașaport  în copie (și original pentru conformitate);
6. Adeverință medicală tip, din care să rezulte aptitudinea medicală pentru programele de studii la care se înscrie candidatul, eliberată de medicul de familie;
7. Două (2) fotografii tip carte de identitate/ patru (4) fotografii tip carte de identitate pentru specializarea Arhitectură
8. Chitanță de achitare a taxei de admitere.
9. Acte doveditoare privind scutirea de taxa de înscriere, dacă este cazul.
10. Acte justificative pentru candidații care au obținut performanțe recunoscute în concursuri naționale și internaționale
11. Pentru candidații care au absolvit o facultate sau au frecventat o facultate și au fost exmatriculați sau retrași sau care sunt în paralel înscriși la o altă facultate / program de studiu al facultății noastre trebuie să depună la dosar în momentul înscrierii adeverință din care să rezulte câți ani au fost înscriși la buget și numărul de semestre în care au beneficiat de burse.


Dosar înscriere Master

Actele enumerate în tabelul de mai jos vor fi depuse într-un dosar plic:
1. Cerere – tip de înscriere (se distribuie în sala de înscriere)
2. Diplomă de bacalaureat în original și copie
3. Diploma de licență (sau echivalentă cu aceasta), în original și copie , respectiv adeverință - în original sau copie (din care să rezulte media la examenul de licență / diplomă, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de licență) - în cazul absolvenților care au susținut examenul de licență / diplomă în anul 2017. În cazul în care candidatul prezintă copii, acestea vor fi însoțite de adeverința doveditoare a depunerii actelor în original la înscrierea la o altă facultate.
4. Certificat de naștere, în copie (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz)
5. Certificat de căsătorie, dacă este cazul, în copie  
6. Carte de identitate sau pașaport  în copie (și original pentru conformitate);
7. Adeverință medicală tip, din care să rezulte aptitudinea medicală pentru programele de studii la care se înscrie candidatul, eliberată de medicul de familie;
8. Două (2) fotografii tip buletin de identitate;
9. Chitanță de achitare a taxei de admitere.
10. Acte doveditoare privind scutirea de taxa de înscriere, dacă este cazul.
11. Supliment la diplomă original și copie pentru promoțiile anterioare.
12. Declarație pe propria răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de master.
13. Adeverința din care să reiasă nota pe care au obținut-o la susținerea proiectului de diplomă și media multianuală (acestea reprezentând criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor pe ultimul loc) – Numai candidații care au susținut examenul de diplomă în alte instituții decât Universitatea din Oradea