Admitere Licență


Lista provizorie declarați admiși Arhitectură

Lista declarați respinși Arhitectură


Lista provizorie declarați admiși CCIA

Lista provizorie declarați admiși CSAAC

Lista provizorie declarați admiși MTC
        Înscrierile se fac la sediul facultăţii între orele 9-16 în zilele lucrătoare sau online (https://studinfo.uoradea.ro/admitere/) prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

În atenția candidaților de la ARHITECTURĂ 

Candidații    Programului  de  Studiu  ARHITECTURĂ, se  vor  prezenta  Joi, 22 IULIE  2021, ora  8.30  la  sediul FCCA  str. Delavrancea  nr.4,  Sala A1 și vor avea asupra lor:
       - Carte de identitate
       - Legitimație de concurs
       - Rechizite necesare (Teu, Echere, Compas, Bandă adezivă, Creioane, Gumă de șters)
 
Prezența în sală se face până la ora 8.45 examenul începând de la ora 9.00.  Acte necesare pentru înscriere

Modalități de plată a taxei de înscriere și înmatriculare

Detalii portofoliu și transmitere online

Domeniul Arhitectură

Domeniile:
Inginerie civilă şi Inginerie geodezică

Înscrierea candidaților

05 – 21.07.2021

05 – 23.07.2021

Proba I, eliminatorie (desen liber)

22.07.2021

-

Proba a II-a (desen tehnic)

Proba a III-a (portofoliu de lucrări depus online) la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    

22.07.2021

05 – 21.07.2021

-

Afișarea rezultatelor preliminare

24.07.2021

24.07.2021

Depunerea contestațiilor

26.07.2020, orele 9-12

26.07.2020, orele 9-12

Confirmarea ocupării locului

27 – 29.07.2021

27 – 29.07.2021

Redistribuirea candidaţilor şi afişarea rezultatelor finale

30.07.2021

30.07.2021

 

Nr. crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/nr. credite

Locuri buget*

Locuri alocate RURAL

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole

4 ani

240 credite

 20

1

 49

Media la examenul de bacalaureat

În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont de:

    - nota obţinută la Matematică la examenul de bacalaureat,

    - certificatul obţinut la proba „Evaluarea competenţelor digitale” la examenul de bacalaureat.

Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări

 20

1

 39

2

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

 22

1

 37

 

3.

 

Arhitectură

 

Arhitectură

 

6 ani

360 credite

 25

2

13 

Proba 1: Desen liber – probă eliminatorie (admis/respins)

Proba 2: Desen tehnic (40% din media finală),

Proba 3: Portofoliul de lucrări (40% din media finală),

Media la examenul de bacalaureat (20% din media finală).

În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont de: prima notă de la examenul de bacalaureat .

 

Admitere Master


Lista provizorie declarați admiși MASTER - Construcții Inteligente și Sustenabile 

Înscrierile se fac la sediul facultăţii între orele 9-16 în zilele lucrătoare sau online (https://studinfo.uoradea.ro/admitere/) prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Acte necesare pentru înscriere

 Înscrierea candidaţilor   Tema eseu, detalii transmitere online

05 - 21.07.2021

 Afişarea rezultatelor preliminare

22.07.2021

 Depunerea contestaţiilor

23.07.2021

Rezolvarea contestaţiilor şi confirmarea ocupării locului

26 - 29.07.2021

Redistribuirea candidaţilor şi afişarea rezultatelor finale

30.07.2021

Nr. crt.

Domeniu de master

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Inginerie civilă şi instalaţii

Construcţii inteligente şi sustenabile

2 ani/

120

credite

 18

 32

Proba de concurs constă în elaborarea unui eseu pe o tema dată, care se va transmite online la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Media admitere =

0,3 x Nota eseu + 0,7 x Media la examenul de diplomă

 

Criteriu de departajare al candidaţilor: Nota la proba 1 a examenului de diplomă

 Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultății.


Metodologia concursului de admitere, studii universitare de licență și master 


  Află mai multe despre Programele de studiu ale facultății 

Licență Master
Arhitectură

4
0 locuri
Construcții Civile Industriale și Agricole

75 locuri
Construcții pentru Sisteme de Alimentări cu Apă și Canalizări

6
0 locuri
Măsurători Terestre și Cadastru

6
0 locuri
Construcții Inteligente și Sustenabile

5
0 locuri

Pentru Noutăţi Admitere, vă rugăm să urmăriţi această pagină.