Fișe de discipline pentru anul universitar 2021-2022


Anul I

1 1 ARHI-0003- ANALIZA MATEMATICA
1 1 ARHI-0013- FIZICA
1 1 ARHI-0017- CHIMIE
1 1 ARHI-0328- LIMBA STRĂINĂ I
1 1 ARHI-0518- GEOMETRIE DESCRIPTIVA
1 1 ARHI-0653- TOPOGRAFIE
1 1 ARHI-0497- FD  Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare I
1 1 ARHI-0152- FD Educaţie fizică I
1 2 ARHI-0019- DESEN TEHNIC SI INFOGRAFICĂ I
1 2 ARHI-0275- MATERIALE DE CONSTRUCTII
1 2 ARHI-0299- GEOLOGIE INGINEREASCĂ
1 2 ARHI-0303- MECANICA I
1 2 ARHI-0323-  MATEMATICI SPECIALE
1 2 ARHI-0324-  METODE NUMERICE
1 2 ARHI-0329- LIMBA STRĂINĂ II
1 2 ARHI-0662 ECONOMIE GENERALĂ
1 2 ARHI-0523- FD Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare II
1 2 ARHI-0780- FD  Practică topografică
1 2 ARHI-0153- FD  Educaţie fizică II

Anul II
2 3  ARHI-0330- FD LIMBA STRĂINĂ III
2 3 ARHI-0284- FD REZISTENTA  MATERIALELOR I
2 3 ARHI0304- FD MECANICA II
2 3 ARHI-0571- FD CAI DE COMUNICAŢIE
2 3 ARHI-0652- FD DESEN TEHNIC ŞI INFOGRAFICĂ II
2 3 ARHI-0871-  FD ELEMENTE DE ARHITECTURA SI SISTEMATIZARE
2 3 ARHI-0989- FD CLADIRI
2 3 ARHI-0872- FD  Hidraulica construcţiilor
2 3 ARHI-0159- FD  Educaţie fizică III
2 4 ARHI-0253- FD BETON ARMAT SI PRECOMPRIMAT I
2 4 ARHI-0285- FD REZISTENTA MATERIALELOR II
2 4 ARHI-0295- FD TERMOTEHNICA CONSTRUCTIILOR I
2 4 ARHI-0331- FD LIMBA STRĂINĂ IV
2 4 ARHI-0774- FD PRACTICA TEHNOLOGICA
2 4 ARHI-0874- FD MASINI SI INSTALATII PT CONSTR
2 4 ARHI-0990-  FD STATICA I
2 4 ARHI-0160- FD  Educaţie fizică IV

Anul III
3 5 ARHI-0300- GEOTEHNICĂ
3 5 ARHI-0643- TEORIA ELASTICITATII SI PLASTICITATII
3 5 ARHI-0873- INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII
3 5 ARHI-0991- STATICĂ II
3 5 ARHI-0296- FD Termotehnica construcţiilor II
3 5 ARHI-0254- FD Beton armat şi precomprimat II
3 5  ARHI-0992- FD   Proiectare asistată de calculator în construcţii (elemente)
3 6 ARHI-0459- CONSTRUCTII CIVILE I PROIECT
3 6 ARHI-0459- FUNDATII PROIECT
3 6 ARHI-0880- PRACTICA DE SPECIALITATE
3 6 ARHI-0993- DINAMICA SI ELEMENTE DE INGINERIE SEISMICA
3 6 ARHI-0996- FD  Structuri din beton armat şi precomprimat I
3 6  ARHI-0203- FD Construcţii civile I
3 6 ARHI-0905- FD  Structuri metalice I

Anul IV

4 7 ARHI-0906- FD Structuri metalice II
4 7 ARHI-0204- FD  Construcţii civile II
4 7  ARHI-0997- FD Structuri din beton armat şi precomprimat II
4 7 ARHI-0999- FD Proiectare asistată de calculator (structuri)
4 7  ARHI-0289- FD Tehnologia lucrărilor de construcţii
4 7 ARHI-0510- FD Constructii civile II proiect
4 7 ARHI-0998- FD Structuri din beton armat şi precomprimat II proiect
4 7 ARHI-0206- FD Construcţii din lemn
4 7 ARHI-0207- FD Construcţii industriale
4 7 ARHI-0273- FD  LEGISLATIE IN CONSTRUCTII
4 8  ARHI-0886- FD Organizarea lucrărilor de construcţii
4 8  ARHI-0879- FD Siguranţa construcţiilor
4 8  ARHI-1002- FD  Structuri metalice cu deschideri mari
4 8 ARHI-0261- FD CONSTRUCTII HIDROEDILITARE

4 8 ARHI-1000-  FD TEHNOLOGII SPECIALE PENTRU LUCRARILE DE CONSTRUCTII