Înscrierile pentru examenul de finalizare a studiilor la programele de studii:
- CCIA 
- CSAAC 
- MTC şi CIS se va face în perioada 06.06.2020-06.08.2020 între orele 9-14 la secretariatul facultății.
Dosarul de înscriere trebuie să conțină:
1. Cerere de înscriere tipizată, vizată de conducătorul științific și aprobat de decan;
2. Foaie de lichidare completată și vizată;
3. Două fotografii color, recente, dimensiunea 3/4 pe hârtie fotografică mată;
4. Copii ale certificatului de naștere și de căsătorie (dacă nu există);
5. Copie a diplomei de bacalaureat și cea de studii superioare (pentru absolvenții de master) însoțită de original, pentru certificarea conformității cu originalul, dacă acesta nu este în dosar;
6. Chitanță de plată a taxei de examen unde este cazul;
7. Dosar plic.