Dosarele personale de înscriere ale absolvenților trebuie să conţină:

  1. Cerere de înscriere tipizată vizată de conducătorul ştiinţific şi aprobat de decan;
  2. Declaraţie de autenticitate;
  3. Carte de identitate copie, însoțită de original, pentru certificarea conformității cu originalul;
  4. Certificat de naştere şi de căsătorie copie, însoțit de original, pentru certificarea conformității cu originalul;
  5. Copie după diploma de BAC şi cea de studii superioare (pentru absolvenții de master), însoțit de original, pentru certificarea conformității cu originalul, dacă acesta nu este în dosar;
  6. Două fotografii color recente, dimensiunea ¾ pe hârtie fotografică mată;
  7. Chitanţă de plată a taxei de examen, unde este cazul;
  8. Foaie de lichidare completată şi vizată.


                                                          Secretar şef facultate

                                                                   Bordei Krisztina