Anul I
1.1.1. Topografie I
1.1.2. Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
1.1.3. Analiză matematică
1.1.4. Geometrie descriptivă I
1.1.5. Fizică
1.1.6. Programarea calculatoarelor și limbaje de programare aplicată în construcţii şi geodezie I

1.1.7. Desen tehnic și infografică I
1.1.8. Limba străină I
1.1.9. Educaţie fizică şi sport I
1.2.1. Topografie II
1.2.2. Instrumente geodezice şi metode de măsurare I
1.2.3. Matematici speciale
1.2.4. Geometrie descriptivă II
1.2.5. Fizică II
1.2.6. Curs general de construcţii
1.2.7. Amenajarea teritoriului şi urbanism
1.2.8. Desen tehnic şi infografică II
1.2.9. Limba străină II
1.2.10. Educaţie fizică şi sport II

Anul II
2.3.1. Compensarea măsurătorilor I
2.3.2. Topografie III
2.3.3. Instrumente geodezice și metode de măsurare II
2.3.4. Cadastru I
2.3.5. Geodezie
2.3.6. Desen tehnic și infografică III
2.3.7. Limba străină III
2.3.8. Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
2.3.9. Informatică aplicată
2.3.10. Educaţie fizică şi sport III
2.4.1. Topografie IV
2.4.2. Compensarea măsuratorilor II
2.4.3. Practică I
2.4.4. Cadastru II
2.4.5. Căi de comunicaţii
2.4.6. Bazele geometrice ale fotogrametriei I
2.4.7. Construcţii hidrotehnice
2.4.8. Limba străină IV
2.4.9. Desen tehnic și infografică IV
2.4.10. Integrare şi relaţii internaţionale
2.4.11. Educaţie fizică şi sport IV

Anul III
3.5.1. Cadastru III
3.5.2. Geodezie elipsoidală
3.5.3. Măsurători inginereşti în construcţii şi industrie I
3.5.4. Legislaţie funciar cadastrală
3.5.5. Bazele geometrice ale fotogrametriei II
3.5.6. Proiecții cartografice
3.5.7. Măsurători subterane
3.5.8. Istoria geodeziei
3.6.1. Cadastru IV
3.6.2. Tehnologii geodezice spațiale I
3.6.3. Practica de specialitate
3.6.4. Prelucrarea automată a datelor geodezice
3.6.5. Măsurători inginereşti în construcţii şi industrie II
3.6.6. Reprezentări geometrice ale suprafeţelor topografice I
3.6.7. Evaluarea bunurilor imobile I
3.6.8. Organizarea lucrărilor geodezice I (opt.)
3.6.9. Cartografie

Anul IV
4.7.1. Tehnologii geodezice spațiale II
4.7.2. Fotogrametrie I
4.7.3. Ridicări topografice speciale I
4.7.4. Urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi terenurilor
4.7.5. Organizarea lucrărilor geodezice II
4.7.6. Sisteme informatice geodezice, cadastru, fotogrametrie I
4.7.7. Curs general de reţele tehnico-edilitare
4.7.8. Organizarea teritoriului şi ecologie
4.8.1. Elaborarea proiectului de diplomă
4.8.3. Ridicări topografice speciale II
4.8.4. Evaluarea bunurilor imobile II
4.8.5. Desen cartografic
4.8.6. Fotogrametrie II
4.8.7. Sisteme informatice geodezice, cadastru, fotogrametrie II
4.8.8. Management urban
4.8.9. Retele geodezice naționale și locale
4.8.10. Teledetecție satelitară