Master, Sisteme Geoinformatice în Cadastru si Urbanism (SGCU)

   Programul de Master  Sisteme Geoinformatice în Cadastru si Urbanism este un program de studiu bazat pe cursuri și proiecte, cu o gamă largă de oportunități pentru experiență practică și specializare individuală. Acesta cuprinde activități orientate spre cercetare prin proiecte, seminarii și teza de disertație sub supravegherea profesorilor. Programul de masterat  permite studenților să-și extindă și să-și aprofundeze expertiza în achiziția de date geospațiale, analiza datelor, precum și vizualizarea și exploatarea acestora pe diferite platforme.  

  Domeniul geoinformaticii cuprinde știința informației geografice și cartografie, geodezie și navigație, cadastru și topografie, geodezie inginerească și geomonitorizare, teledetecție și fotogrammetrie. Societatea are nevoie de experți în fiecare dintre aceste domenii, dar are nevoie și de ingineri cu abilități în mai multe dintre ele pentru colaborarea interdisciplinară cu alte meserii și domenii de activitate.

   Curriculum-ul oferă o bază solidă de inginerie civilă și legislație, în plus față de poziționarea geografică și cartografierea prin metode tradiționale și poziționarea prin satelit, batimetrie, fotogrametrie și scanare laser 3D. Tehnicile de teledetecție pe care le veți învăța în acest program vă oferă posibilitatea de a măsura și observa mediul nostru și în special acele caracteristici care nu pot fi văzute cu ochiul uman. Tehnicile de gestionare și analiză a datelor vă permit să transformați aceste măsurători în informații și cunoștințe utile, cu ajutorul cărora pot fi identificate modele, poate fi urmărit comportamentul în timp și poate fi prezisă o stare viitoare. Veți aplica abilitățile Dvs. în modelarea 3D, GIS, cartografiere, în proiectarea urbană, planificare și conservarea patrimoniului, simulare și vizualizare într-o gamă largă de domenii, cum ar fi planificarea urbană, gestionarea dezastrelor, geodesignul, serviciile bazate pe locație și administrarea terenurilor. 

   Veți avea ocazia să lucrați cu echipamente geodezice de ultimă generație, cum ar fi stațiile totale robotizare, GNSS și scannare laser 3D. Veți fi implicați în practica de zi cu zi prin vizite la companii, plasarea la locul de muncă, seminarii și zile de studiu. Disertația Dvs. de masterat poate lua fie forma unei colaborări cu industria, fie poate face parte din cercetarea în curs de desfășurare.

   În plus, abilitățile transferabile vitale, cum ar fi munca în echipă, gândirea critică, rezolvarea problemelor, comunicarea și munca științifică, sunt promovate prin proiecte, lucrări de laborator și cursuri care expun studenții la cercetări științifice de ultimă oră și metode avansate, precum și la situații din lumea reală și studii de caz. Studenții se bucură de oportunitatea de a se conecta cu sectorul privat și de a interacționa cu potențialii angajatori.