Lista finală cu studenții care beneficiază de BURSE pe sem. I 2020-2021

Tabel provizoriu cuprinzând studenții care beneficiază de bursă pe sem. I an universitar 2020-2021


Contestațiile se pot depune în perioada  04.11.2020-05.11.2020 la Secretariatul FCCA până la ora 1500


ANUNŢ
În atenția studenților

CONDIȚIA MINIMALĂ DE ACORDARE A BURSEI DE CĂTRE FCCA ESTE ÎNDEPLINIREA DE CĂTRE STUDENT A CRITERIILOR DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL UNIVERSITAR URMĂTOR.
PROMOVABILITATE ȘI SEMNAREA CONTRACTULUI ANUAL DE STUDII
PENTRU STUDENȚII ÎNSCRIȘI ÎN ANUL I DE STUDIU, SE VA LUA ÎN CALCUL MEDIA DE ADMITERE

1. Bursele de performanță
Se poate acorda începând cu anul al doilea de studii.
Bursa de performanță va fi atribuită pe bază de dosar
Dosarul trebuie să conțină:
- Cerere în care să se specifice unul dintre cele două cazuri
A) au obținut rezultate deosebite la învățătură,respectiv au cele mai mari medii pe specializare dar nu mai puțin de media p ponderată 9,00 (nouă 00%);
B) au obținut performanțe științifice, adică au participat la activități extraculiculare (conferințe, sesiuni studențești);

2. Bursele de merit
Pentru bursele de merit nu se depun cereri, acestea fiind repartizate pe baza criteriului academic pe programe și ani de studii, dar nu mai puțin de media ponderată 7,00 (șapte 00%)

3. Bursele sociale
Pentru bursele de ajutor social cu caracter permanent și cele
ocazionale pentru îmbrăcăminte se acordă în baza aceleași cereri de bursă de ajutor social cu bifarea rubricii aferente.
Pentru ambele burse se depune un singur dosar.
- Menționăm că salarul de bază minim net la nivel național începând cu 01.01.2020 de 1.346 lei.
- Lunile luate în calcul ca și venit la depunerea cererilor pentru bursele de ajutor cu caracter permanent și cele ocazionale pentru îmbrăcăminte, acordate pentru semestrul I an universitar 2020- 2021 sunt iulie, august și septembrie
- Pentru calcularea venitului mediu net pe membru al familiei nu se ia în considerare veniturile provenite din burse, indiferent de bursă.
DOSARUL DE BURSĂ SOCIALĂ trebuie să conțină următoarele acte:
1 -Cerere;
2- Declarație de venituri ale studentului, respectiv membrii familiei sale care au peste 18 ani;
- Adeverință ANAF pentru toți membrii familiei care au peste 18 ani;
- Declarație notarială pentru toți membrii familiei care nu au venituri impozabile și au peste 18 ani
Unde este cazul:
- Cupoanele de pensii ;
- Cupoanele de pensii de urmaș ;
- Cupoane pensie alimentară;
- Cupoane de alocații;
- Adeverință de la primăria de care aparțin, din care reiese venitul care se obține din agricultură (unde este cazul);
- Adeverință de la școală s-au facultate a fratelui;

- Copii certificat / certificat de deces părinte/părinți;
- Copii buletin;
- Copii certificat de naștere ( la cei sub 14 ani ).

4. Bursa de internship universitar cu respectarea condițiilor cuprinse în Anexa 7. din Regulamentul de acordare a burselor.
Regulamentul de acordare a burselor se poate descărca de pe site-ul facultății sau www.uoradea.ro/Burse 
sau www.uoradea.ro/display15959 

DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIAT SAU SE TRIMIT
ON-LINE PE ADRESELE: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
 Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

PÂNĂ ÎN DATA DE 23.10.2020
LA EVALUAREA DOSARELOR DOSARELE INCOMPLETE VOR FI RESPINSE
RECOMANDĂM STUDENȚILOR ANILOR I SĂ DEPUNĂ CÂT MAI REPEDE DOSARELE PENTRU A SE PUTEA COMPLETA ÎN TERMEN (DACĂ SUNT EVENTUALE ERORI)

CERERE ACORDARE BURSĂ          - DECLARAȚIE DE VENITURI


ANUNȚ BURSE SOCIALE -CALENDAR-
 pt. an univ. 2020-2021 semestrul IREGULAMENT DE ACORDARE A BURSELOR HS nr.23/19.02.2018
https://www.uoradea.ro/display15959 

Informații suplimentare la http://www.uoradea.ro/Burse 
  • Informare OTL semestrul I 2020-2021

         Studenţii orfani şi cei proveniţi din case de copii beneficiază direct de subvenţie 100% din bugetul local şi nu vor fi incluşi pe listele finale de la facultăţi. Pentru eliberarea abonamentelor subvenţionate 100% din bugetul local trebuie să se prezinte la sediul OTL (strada Atelierelor, nr. 12, Oradea) cu documente justificative, după caz: copie după carnetul de student vizat la zi şi original, copie după C.I., copie după certificatul de naştere, copie după certificatul de deces al părintelui, adeverinţă de la centrul de plasament, alte documente justificative.

Regulament notare stundeți

Program stimulare studenți

 

An de studiu Specializare
Arhitectură C.C.I.A.  C.S.A.A.C. M.T.C. C.I.S.
An I drd.arh. Cristian Savu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
An II Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
An III Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Ș.l.dr.ing.Henț Emanuela
An IV Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.   Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  
An V Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  
An VI Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.