FACULTATEA DE CONSTRUCȚII, CADASTRU ȘI ARHITECTURĂ îşi desfăşoară activitatea de instruire fundamentală în spaţiile proprii, strada Br. St Delavrancea are in compozitie următoarele săli destinate studenti:
- 9 amfiteatre şi săli de curs, cu o suprafaţă de 741,68 m2;
- 12 săli de seminar şi proiecte de an, cu o suprafaţă de 470,78 m2;
- 13 laboratoare, cu o suprafaţă de 530,32 m2, din care 4 laboratoare sunt dotate cu peste 15 calculatoare.
 
     Sălile destinate activităţilor didactice de predare – seminarizare – proiecte de an sunt dotate cu utilităţile necesare acestor activităţi: bănci, mese, scaune, table, table inteligente, catedre şi altele, sunt bine iluminate şi beneficiază de o bună încălzire.
        Laboratoarele sunt de asemenea dotate cu scaune, mese, tablă şi altele, precum şi cu dotări moderne specifice: standuri, instalaţii şi utilaje, dispozitive, calculatoare, etc., corespunzătoare laboratorului
       În prezent în toate sălile facultăţii este disponibil accesul la internet fără nici un fel de restricţie cu o viteză de până la 100 Mbs, iar între clădirile universităţii traficul se realizează la 1Gbs.
        Toate sǎlile în care se desfǎşoara activitǎţi didactice de curs dispun de sisteme de tip videoproiector.
       La disciplinele deservite de cadrele didactice ale facultăţilor colaboratoare activitatea se desfăşoară în spaţiile proprii ale acestora, având dotările corespunzătoare specifice.
Menţionăm că la unele discipline o parte din lucrările de laborator sunt efectuate la firmele de profil din Oradea în baza unor convenţii de colaborare.