Informații efectuare practică în cadrul birourilor de proiectare
Studenții pot efectua practica în cadrul unor birouri de proiectare doar în situația în care acestea au încheiat un Acord de Parteneriat cu Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură.

În cazul studenților de la specializarea Arhitectură îndrumătorul va trebui să fie arhitect cu drept de semnătură, iar în cazul studenților de la specializarea Măsurători Terestre și Cadastru îndrumătorul trebuie să fie inginer topograf autorizat de A.N.C.P.I.

În cazul în care biroul de proiectare în cadul căruia intenționați să efectuați practica nu se regăsește în Lista cu Acordurile de Parteneriat încheiate de F.C.C.A. de mai jos, va trebui ca înainte de a începe practica să aduceți la Secretariatul Facultății Acordul de Parteneriat și Anexa la acest acord în două exemplare, completate integral (inclusiv cu nr. de înregistrare), semnate și stampilate de către entitatea unde urmează să efectuați practica. După ce vor fi înregistrate și semnate și de către conducerea Facultății, un exemplar va fi restituit studentului pentru a fi dus la biroul unde își efectuează practica.

În cazul în care biroul de proiectare în cadrul căruia intenționați să efectuați practica se regăsește în Lista cu Acordurile de Parteneriat încheiate de F.C.C.A nu mai este necesară încheierea unui nou Acord de Parteneriat, fiind suficientă completarea Anexei la acest Acord.

Practica se încheie cu un colocviu de practică, în cadrul căruia studentul va trebui să prezinte activitatea desfășurată în cadrul atelierului de proiectare și următoarele documente:
- Adeverință din partea îndrumătorului 
- Caiet de practică

Adeverința de practică va conține:
- datele de identificare a îndrumătorului / entității în cadrul căreia studentul și-a efectuat practica;
- datele de identificare a studentului;
- număr acord practică și anexă;
- numărul de ore de practică pe care studentul le-a efectuat (Numărul de ore trebuie să coincidă cu numărul de ore prevăzut în planul de învățământ pentru fiecare an de studiu/specializare);
- o scurtă descriere a activității studentului;
- o notă propusă de îndrumătorul de practica (Această notă este orientativă, aceasta nefiind trecută în catalog);
Adeverința va fi semnată și ștampilată de îndrumător / entitatea în cadrul căreia studentul și-a efectuat practica.

Documente Practică