Examene de finalizare studii -sesiunea februarie 2022-

Susţinerea examenelor de finalizare a studiilor pentru:

         - Construcții Civile, Industriale și Agricole (CCIA),

         - Instalații Sanitare și Protecția Madiului (ISPM),

         - Măsurători Terestre și Cadastru (MTC),

         - Construcții Inteligente și Sustenabile (CIS, Master)

va avea loc în data de 24.02.2022.

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR

 

Înscrierea pentru examenul de finalizare a studiilor la 

- programele de studii  - CCIA

                                     - ISPM (promoții anterioare)

                                     - MTC

                                     - CIS

va avea loc în data de 21.02.2022  între  orele 09 – 13 la secretariatul facultăţii.

SUSȚINEREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR VA AVEA LOC ÎN DATA DE 24.02.2022 PENTRU TOATE SPECIALIZĂRILE.

ORA DE ÎNCEPERE/PROGRAM DE STUDIU VA FI AFIȘATĂ ULTERIOR.

Dosarele personale  de înscriere ale absolvenților  trebuie să conţină:

 1. Cerere de înscriere tipizată vizată de conducătorul ştiinţific şi aprobat de decan;
 2. Declaraţie de autenticitate;
 3. Carte de identitate copie, însoțită de original, pentru certificarea conformității cu originalul;
 4. Certificat de naştere şi de căsătorie copie, însoțit de original, pentru certificarea conformității cu originalul;
 5. Copie după diploma de BAC şi cea de studii superioare (pentru absolvenții de master), însoțit de original, pentru certificarea conformității cu originalul, dacă acesta nu este în dosar;
 6. Două fotografii color recente, dimensiunea ¾ pe hârtie fotografică mată;
 7. Chitanţă de plată a taxei de examen, unde este cazul;
 8. Foaie de lichidare completată şi vizată.Examene de finalizare studii
- sesiunea Septembrie 2021 -

Înscrierile pentru examenul de finalizare a studiilor la programele de studii:
               - CCIA

               - ISPM (promoții anterioare)

               - MTC

               - CIS

       

SUSȚINEREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR VA AVEA LOC ÎN DATA DE 09.09.2021 PENTRU TOATE SPECIALIZĂRILE.

ORA DE ÎNCEPERE/PROGRAM DE STUDIU VA FI AFIȘATĂ ULTERIOR.

Dosarele personale  de înscriere ale absolvenților  trebuie să conţină:

 • Cerere de înscriere tipizată vizată de conducătorul ştiinţific şi aprobat de decan;
 • Declaraţie de autenticitate;
 • Carte de identitate copie, însoțită de original, pentru certificarea conformității cu originalul;
 • Certificat de naştere şi de căsătorie copie, însoțit de original, pentru certificarea conformității cu originalul;
 • Copie după diploma de BAC şi cea de studii superioare (pentru absolvenții de master), însoțit de original, pentru certificarea conformității cu originalul, dacă acesta nu este în dosar;
 • Două fotografii color recente, dimensiunea ¾ pe hârtie fotografică mată;
 • Chitanţă de plată a taxei de examen, unde este cazul;
 • Foaie de lichidare completată şi vizată.Examene de finalizare studii
- sesiunea Iulie 2021 -

Data, ora și ordinea intrării la Examenul de susținere a diplomei specializarea ISPM

Data, ora și ordinea intrării la Examenul de susținere a diplomei specializarea CCIA

Data, ora și ordinea intrării la Examenul de susținere a diplomei specializarea CIS

Înscrierile se fac în data de 6.07.2021, la secretariatul facultății.
Examenul de finalizare se va susține în data de 8-9 iulie 2021


Comisia pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor
Examene de finalizare studii

- sesiunea Februarie - 2021 -

Data, ora și ordinea intrării la Examenul de susținere a diplomei specializarea ISPM

Data, ora și ordinea intrării la Examenul de susținere a diplomei specializarea CCIAExamenul de finalizare studii pentru programele 

          MTC, ISPM, CCIA -  CIS   sesiunea februarie 2021 

          va  avea loc  în data de 26.02.2021

Înscrierile se pot face până în data de 22.02.2021 între orele 9.00 -14.00, la secretariatul facultății.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină:

 1. Cerere de înscriere tipizată vizată de conducătorul ştiinţific;
 2. Declaraţie de autenticitate;
 3. Copie certificat de naştere şi de căsătorie (unde este cazul);
 4. Copie după diploma de BAC şi ceea de studii superioare (pentru absolvenții de master), însoțită de original, pentru certificarea conformității cu originalul, dacă acesta nu este în dosar;
 5. Două fotografii color recente dimensiunea ¾ pe hârtie fotografică mată;
 6. Chitanţă de plată a taxei de examen unde este cazul;
 7. Foaie de lichidare completată şi vizată.


Sesiunea Septembrie 2020

Program studiu Data depunere dosar în data: Data susținere diplomă Ora Sala Secretar comisie Ordine intrare
CCIA 08.09.2020  10.09.2020  900   B03  ș.l.dr.ing. Adriana Scurt  
ISPM 08.09.2020  10.09.2020 800  B03 ș.l.dr.ing. POP MARIANA 
MTC 08.09.2020  10.09.2020  900 B13 ș.l.dr.ing. Henţ Emanuela-Iulia 
CIS (master) 08.09.2020  10.09.2020  800 B03  ș.l.dr.ing. Adriana Scurt 


Program secretariat facultate preluare dosare:  orele 9 – 14.

 

Coordonatori Diplomă, an univ.2019-2020 pt. CCIA şi ISPM
Comisie finalizare studii Conținut proiect de diplomă
  Acte necesare pt înscriere Ingineri
Regulament finalizare studii Acte necesare pt înscriere Arhitecţi
MASTER CIS: Tema lucrării de disertaţie
Dispoziție măsuri COVID UO.        OMEC măsuri prevenire.          Anunț finalizare studii
Declarație pe proprie răspundere