REZULTATELE CONCURSURILOR PE POSTURI – CADRE DIDACTICE

PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
03.02.2023

Post / poziţia

Departamentul

Candidat admis

Conferențiar/ 5

Arhitectură

Kunst Adrian

Conferențiar / 6

Cadastru

Sturza Amalia

 


Concurs privind ocuparea posturilor didactice vacante de către personalul didactic asociat la Departamentul de Inginerie Civilă și Arhitectură


REZULTATELE CONCURSURILOR PE POSTURI – CADRE DIDACTICE

PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
06.09.2022

Post / poziţia

Departamentul

Candidat admis

Şef lucrari / 26

Arhitectură şi Construcţii

Manolică Lucia-Daniela

Șef lucrări / 27

Arhitectură şi Construcţii

Medeșan Silviu-Teofil

 

REZULTATELE CONCURSURILOR PE POSTURI – CADRE DIDACTICE

PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
03.02.2022

Post / poziţia

Departamentul

Candidat admis

Şef lucrari / 25

Arhitectură şi Construcţii

Durgheu Anca-Maria

Conferenţiar / 4

Cadastru

Suba Norbert-Szabolcs

 

 Propunerile departamentului de Arhitectură și Construcții  pentru a fi scoase la concurs de dosare pentru a fi ocupate de asociați și asociați invitați în regim de plata cu ora.Posturi didactice pentru perioadă nedeterminată – Semestrul II – 2020-2021

Nr. crt.

Grad didactic

Nr.

post

Departament

Detalii

Disciplina

Data / ora / locaţia

Rezultate concurs

1

Profesor universitar

1

Cadastru

Descriere

Tematica 

  • Compensarea măsurătorilor I
  • Geodezie elipsoidală
  • Geodezie

Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură


Raport comisie

 Posturi didactice pentru perioadă determinată 2020-2021:
https://www.uoradea.ro/Concursuri+pentru+ocuparea+posturilor+de+asistent+universitar+pe+perioad%C4%83+determinat%C4%83

Nr. crt. Grad didactic Nr.post Departament Detalii Disciplina Data / ora / locaţia
1. Asistent universitar 33 Arhitectură și Construcții Tematică / Bibliografie Proiectare asistată de calculator

Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură

Sala A301

Ora 10.00 h

Calendar

Proiectare de arhitectură III
Proiectare de arhitectură IV
Proiect de arhitectură de interior II 
Studiul formei I
Studiul formei II
2. Asistent universitar 34 Arhitectură și Construcții Tematică / Bibliografie Proiectare de arhitectură VI 

Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură

Sala A301

Ora 10.00 h

Calendar

Proiectare specializată - Mobilier
Proiect de restaurare I 
3. Asistent universitar 37 Arhitectură și Construcții Tematică / Bibliografie Programe de arhitectură

Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură

Sala A301

Ora 10.00 h

Calendar

Proiectare de arhitectură I
Proiectare de arhitectură II
Geometrie descriptivă I
Perspectivă

 

Nr. crt. Grad didactic Nr.post Departament Detalii Disciplina Data / ora / locaţia Rezultate concurs
1. Conferențiar 10 Arhitectură și Construcții Descriere,

Tematică
Compoziţie arhitecturală

Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură

Raport comisie

Compoziţie urbană
Marketing urban
Teorii şi doctrine contemporane
2. Șef de lucrări 29 Arhitectură și Construcții

Descriere

 RO/EN

 Tematică RO/EN

Proiectare de arhitectură III 

Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură

Raport comisie 

Detalii de arhitectură I
Design de interior