Decan

Prof.univ.dr.ing. Marcela-Florina PRADA 

Prodecan 

Conf.univ.dr.ing. Aurelian-Stelian BUDA
 
Directori de departamente

Ş.l.dr.ing. Mihaela TOADERE - Departamentul de Arhitectură şi Construcţii 
 
Conf.dr.ing. Norbert-Szabolcs SUBA - Departamentul de Cadastru

Conf.dr.arh. Cristian PUSCAS - Departamentul de Arhitectură


Consiliului Facultăţii de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură


Prof.univ.dr.ing. Marcela-Florina PRADA - Decan


Ş.l.dr.ing. Mihaela TOADERE - Dir.Dep.Construcţii

Conf.dr.ing. Norbert-Szabolcs SUBA - Dir.Dep.Cadastru

Conf.dr.arh. Cristian PUSCAS - Dir.Dep.Arhitectură

Ş.l.dr.ing.Traian MODOG  - membru

Ş.l.dr.ing. Dan GOMBOŞ - membru

Ş.l.dr.ing. Emil GLIGOR - membru


stud. Denisa CODREA- membru

stud. Vasile SECAN - membru


Comisii pe Facultate