Decan

Prof.univ.dr.ing. Marcela-Florina PRADA 

Prodecan 

Conf.univ.dr.ing. Aurelian-Stelian BUDA
 
Directori de departamente

Conf.dr.ing. Mihaela TOADERE - Departamentul de Construcţii 
 
Conf.dr.ing. Norbert-Szabolcs SUBA - Departamentul de Cadastru

Conf.dr.arh. Cristian PUSCAS - Departamentul de Arhitectură


Consiliului Facultăţii de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură


Prof.univ.dr.ing. Marcela-Florina PRADA - Decan


Conf.dr.ing. Mihaela TOADERE - Dir.Dep.Construcţii

Conf.dr.ing. Norbert-Szabolcs SUBA - Dir.Dep.Cadastru

Conf.dr.arh. Cristian PUSCAS - Dir.Dep.Arhitectură

Prof.univ.dr.ing. Nistor Sorin - Membru

Conf.univ. Sturza Amalia - Membru

Ș.l.dr.ing. Scurt Adriana - Membru

Ș.l.dr arh. Boca Miruna - Membru

Ș.l.dr.ing. Gligor Emil - Membru

Miculas Ionut - Student

Hulea Darius - Student

Petricau Valentin - Student


Comisii pe Facultate