An universitar Construcții Civile Industriale și Agricole Construcţii pentru Sisteme de Alimentări cu Apă şi Canalizări Măsurători Terestre și Cadastru Arhitectură

MASTER

Construcții Inteligente și Sustenabile (CIS)

2021 2021-25 2021-25 2021-25 2021-27 2021-23
2020 2020-24 2020-24 2020-24 2020-26 2020-22
2019 2019-23 2019-23 2019-23 2019-25 2019-21
2018 2018-22 2018-22 2018-22 2018-24
2017 2017-21 2017-21 2017-21 2017-23
2016 2016-22
2015 2015-21