Contracte de studii aferent fiecărui program de studiu/an
Program de studiu Anul de studiu Îndrumător an Contracte de studii
Construcții Civile Industriale și Agricole

CCIA
I.    
II.    
III.    
IV.    
CIS (master)    
Construcţii pentru Sisteme de Alimentare cu Apă şi Canalizare

CSAAC
I.    
II.    
III.    
IV.    
Măsurători Terestre și Cadastru

MTC
I.    
II.    
III.    
IV.    
Arhitectură

Arh.
I.    
II.    
III.    
IV.    
V.    
VI.