Cadrele didactice ale facultății au o experienţă notabilă, fiind implicate în activități de cercetare prin contracte de cercetare naţionale şi internaţionale, colaborări cu firme de prestigiu. Cercetarea ştiinţifică reprezintă o preocupare continuă a cadrelor didactice şi a cercetătorilor din facultate.

      Tematica de cercetare este axată pe specificul laboratoarelor de cercetare existente la nivelul catedrelor şi al domeniilor de pregătire prin studii doctorale.

      Potenţialul ştiinţific de care dispune FACULTATEA DE CONSTRUCȚII, CADASTRU ȘI ARHITECTURĂ din Oradea, a permis organizarea unor suite de manifestări ştiinţifice periodice, de anvergură, cu o bună participare a specialiştilor români şi străini

https://arhicon.uoradea.ro/ro/cercetare/journal-of-applied-engineering-sciences-jaes/226-about-jaes

    Activitatea de cercetare a personalului didactic şi de cercetare din FACULTATEA DE CONSTRUCȚII, CADASTRU ȘI ARHITECTURĂ din Oradea s-a desfăşurat, de-a lungul timpului, sub tutela unui centru de cercetare înfiinţat şi evaluat pe plan local, în cadrul Universităţii din Oradea. Astfel, printr-o Hotărâre a Senatului Universităţii din Oradea din anul 2012, acest centru de cercetare, din cadrul Facultăţii de CONSTRUCȚII, CADASTRU ȘI ARHITECTURĂ, a fost acreditat ca şi centru de cercetare instituţionalizat de interes local.