Dosarele personale  de înscriere ale absolvenților  trebuie să conţină

 1. Cerere de înscriere tipizată vizată de conducătorul ştiinţific şi aprobat de decan;
 2. Declaraţie de autenticitate;
 3. Carte de identitate copie, însoțită de original, pentru certificarea conformității cu originalul;
 4. Certificat de naştere şi de căsătorie copie, însoțit de original , pentru certificarea conformității cu originalul;
 5. Copie după diploma de BAC şi ceea de studii superioare (pentru absolvenții de master),însoțită de original, pentru certificarea conformității cu originalul, dacă acesta nu este în dosar
 6. Două fotografii color recente dimensiunea ¾ pe hârtie fotografică mată;
 7. Chitanţă de plată a taxei de examen, unde este cazul;
 8. Foaie de lichidare completată şi vizată
 9. Carnet de student și legitimație CFR (unde este cazul)

C.C.I.A.
C.S.A.A.C. / I.S.P.M.
M.T.C.
Arhitectura
Master / CIS
Coperta Coperta Coperta Coperta diplomă

Copertă disertație
Coperta
Pagina de Garda Pagina de Garda Pagina de Garda Pagina de Garda Pagina de Garda
Cuprins Cuprins Cuprins Cuprins Cuprins
Referat privind lucrarea Referat privind lucrarea Referat privind lucrarea Referat privind lucrarea de diplomă

Referat privind lucrarea de disertație
Referat privind lucrarea
Prezentarea surselor bibliografice Prezentarea surselor bibliografice Prezentarea surselor bibliografice Prezentarea surselor bibliografice Prezentarea surselor bibliografice
Declaratii de autenticitate Declaratii de autenticitate Declaratii de autenticitate Declaratii de autenticitate Diplomă

Declaratii de autenticitate Disertatie
Declaratii de autenticitate
Formular tema lucrare Formular tema lucrare
Formular tema lucrare
Formular tema lucrare
Formular tema lucrare
Cerere inscriere la examen Cerere inscriere la examen Cerere inscriere la examen Cerere inscriere la examen Cerere inscriere la examen
Tematica pentru examenul de verificare a cunostințelor teoretice și de specilitate Tematica pentru examenul de verificare a cunostințelor teoretice și de specilitate Tematica pentru examenul de verificare a cunostințelor teoretice și de specilitate Tema Proiect Diplomă
2021-2022 
Tema Proiect Diplomă
Conducatori ştiinţifici Conducatori ştiinţifici
Conducatori ştiinţifici
Conducatori ştiinţifici
    Detalii privind modul de redactare Proiect de diplomă  

Finalizare Studii
CCIA, CSAAC, MTC, CIS (pdf)

Nr.crt.

Program de studiu

Data înscriere

Titlul probei

Data / ora

Sala

LICENȚĂ

1.

C.C.I.A.

 

Studenți integraliști 29 – 30.06.

orele 10.00 -13.00

studenți restanțieri:12.07.

orele 10.00-1300

Proiect de diplomă

15.07.

Ora 10.00

B 04

2.

I.S.P.M.

Proiect de diplomă

15.07.

Ora 08.00

B 04

3.

M.T.C.

Proiect de diplomă

14.07.

Ora 09.00

B 13

 MASTER

4.

C.I.S.

Studenți integraliști

29 – 30.06.

orele 10.00 -13.00

studenți restanțieri:

12.07.

orele 10.00-13.00

Disertație

14.07.

Ora 12.00

B 04Finalizare studii

Arhitectură (pdf)

Nr. crt.

Data / ora

Denumire activitate

Sala

1.

06 - 07.07.2022

Între orele 8,00-10,00

Pentru studenții integraliști.

Înscriere examen de finalizare a studiilor:

       - prediplomă,

       - disertație,

       - diplomă

102

2.

14.07.2022

Între orele 8,00-10,00

Pentru studenții integraliști.

Înscriere examen de finalizare a studiilor:

       - prediplomă,

       - disertație,

       - diplomă

102

3.

18-19.07.

Cu începere de la ora 9.00

Examen Prediplomă

B03 și B02

4.

23.08.2022

între orele 12,00 si 14,00

Predare Disertație

A 117

5.

19 - 23.09.2022

Proiect Diplomă

B03 și B02

Vă rugăm să urmăriți această secțiune a site-ului pentru actualizările care vor interveni. 

Dosarele personale  de înscriere ale absolvenților  trebuie să conţină

 1. Cerere de înscriere tipizată vizată de conducătorul ştiinţific şi aprobat de decan;
 2. Declaraţie de autenticitate;
 3. Carte de identitate copie, însoțită de original, pentru certificarea conformității cu originalul;
 4. Certificat de naştere şi de căsătorie copie, însoțit de original , pentru certificarea conformității cu originalul;
 5. Copie după diploma de BAC şi ceea de studii superioare (pentru absolvenții de master),însoțită de original, pentru certificarea conformității cu originalul, dacă acesta nu este în dosar
 6. Două fotografii color recente dimensiunea ¾ pe hârtie fotografică mată;
 7. Chitanţă de plată a taxei de examen, unde este cazul;
 8. Foaie de lichidare completată şi vizată
 9. Carnet de student și legitimație CFR (unde este cazul)