Înscrierile pentru examenul de finalizare a studiilor la programele de studii:
- CCIA 
- CSAAC 
- MTC şi CIS se va face în perioada 06.06.2020-06.08.2020 între orele 9-14 la secretariatul facultății.
Dosarul de înscriere trebuie să conțină:
1. Cerere de înscriere tipizată, vizată de conducătorul științific și aprobat de decan;
2. Foaie de lichidare completată și vizată;
3. Două fotografii color, recente, dimensiunea 3/4 pe hârtie fotografică mată;
4. Copii ale certificatului de naștere și de căsătorie (dacă nu există);
5. Copie a diplomei de bacalaureat și cea de studii superioare (pentru absolvenții de master) însoțită de original, pentru certificarea conformității cu originalul, dacă acesta nu este în dosar;
6. Chitanță de plată a taxei de examen unde este cazul;
7. Dosar plic.


C.C.I.A.
C.S.A.A.C.
M.T.C.
Arhitectura
Coperta Coperta
Coperta
Coperta
Pagina de Garda Pagina de Garda
Pagina de Garda
Pagina de Garda
Cuprins Cuprins Cuprins
Cuprins
Referat privind lucrarea Referat privind lucrarea Referat privind lucrarea
Referat privind lucrarea
Prezentarea surselor bibliografice Prezentarea surselor bibliografice Prezentarea surselor bibliografice
Prezentarea surselor bibliografice
Declaratii de autenticitate Declaratii de autenticitate Declaratii de autenticitate
Declaratii de autenticitate
Formular tema lucrare Formular tema lucrare
Formular tema lucrare
Formular tema lucrare
Cerere inscriere la examen Cerere inscriere la examen
Cerere inscriere la examen
Cerere inscriere la examen
Tematica pentru examenul de verificare a cunostințelor teoretice și de specilitate Tematica pentru examenul de verificare a cunostințelor teoretice și de specilitate Tematica pentru examenul de verificare a cunostințelor teoretice și de specilitate
 
Conducatori ştiinţifici Conducatori ştiinţifici
Conducatori ştiinţifici
Conducatori ştiinţifici
    Detalii privind modul de redactare Proiect de diplomă  

Examene de finalizare studii
- sesiunea Februarie - 2021 -

Data, ora și ordinea intrării la Examenul de susținere a diplomei specializarea ISPM

Data, ora și ordinea intrării la Examenul de susținere a diplomei specializarea CCIAExamenul de finalizare studii pentru programele 

          MTC, ISPM, CCIA -  CIS   sesiunea februarie 2021 

          va  avea loc  în data de 26.02.2021

Înscrierile se pot face până în data de 22.02.2021 între orele 9.00 -14.00, la secretariatul facultății.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină:

  1. Cerere de înscriere tipizată vizată de conducătorul ştiinţific;
  2. Declaraţie de autenticitate;
  3. Copie certificat de naştere şi de căsătorie (unde este cazul);
  4. Copie după diploma de BAC şi ceea de studii superioare (pentru absolvenții de master), însoțită de original, pentru certificarea conformității cu originalul, dacă acesta nu este în dosar;
  5. Două fotografii color recente dimensiunea ¾ pe hârtie fotografică mată;
  6. Chitanţă de plată a taxei de examen unde este cazul;
  7. Foaie de lichidare completată şi vizată.


Sesiunea Septembrie 2020

Program studiu Data depunere dosar în data: Data susținere diplomă Ora Sala Secretar comisie Ordine intrare
CCIA 08.09.2020  10.09.2020  900   B03  ș.l.dr.ing. Adriana Scurt  
ISPM 08.09.2020  10.09.2020 800  B03 ș.l.dr.ing. POP MARIANA 
MTC 08.09.2020  10.09.2020  900 B13 ș.l.dr.ing. Henţ Emanuela-Iulia 
CIS (master) 08.09.2020  10.09.2020  800 B03  ș.l.dr.ing. Adriana Scurt 


Program secretariat facultate preluare dosare:  orele 9 – 14.

 

Coordonatori Diplomă, an univ.2019-2020 pt. CCIA şi ISPM
Comisie finalizare studii Conținut proiect de diplomă
  Acte necesare pt înscriere Ingineri
Regulament finalizare studii Acte necesare pt înscriere Arhitecţi
MASTER CIS: Tema lucrării de disertaţie
Dispoziție măsuri COVID UO.        OMEC măsuri prevenire.          Anunț finalizare studii
Declarație pe proprie răspundere