Înscrierile pentru examenul de finalizare a studiilor la programele de studii:
- CCIA 
- ISPM 
- MTC şi CIS se va face în perioada 10.02.2020-17.02.2020 între orele 9-14 la secretariatul facultății.
Dosarul de înscriere trebuie să conțină:
1. Cerere de înscriere tipizată, vizată de conducătorul științific și aprobat de decan;
2. Foaie de lichidare completată și vizată;
3. Două fotografii color, recente, dimensiunea 3/4 pe hârtie fotografică mată;
4. Copii ale certificatului de naștere și de căsătorie (dacă nu există);
5. Copie a diplomei de bacalaureat și cea de studii superioare (pentru absolvenții de master) însoțită de original, pentru certificarea conformității cu originalul, dacă acesta nu este în dosar;
6. Chitanță de plată a taxei de examen unde este cazul;
7. Dosar plic.


C.C.I.A.
I.S.P.M.
M.T.C.
Arhitectura
Coperta Coperta
Coperta
Coperta
Pagina de Garda Pagina de Garda
Pagina de Garda
Pagina de Garda
Cuprins Cuprins Cuprins
Cuprins
Referat privind lucrarea Referat privind lucrarea Referat privind lucrarea
Referat privind lucrarea
Prezentarea surselor bibliografice Prezentarea surselor bibliografice Prezentarea surselor bibliografice
Prezentarea surselor bibliografice
Declaratii de autenticitate Declaratii de autenticitate Declaratii de autenticitate
Declaratii de autenticitate
Formular tema lucrare Formular tema lucrare
Formular tema lucrare
Formular tema lucrare
Cerere inscriere la examen Cerere inscriere la examen
Cerere inscriere la examen
Cerere inscriere la examen
Tematica pentru examenul de verificare a cunostințelor teoretice și de specilitate Tematica pentru examenul de verificare a cunostințelor teoretice și de specilitate Tematica pentru examenul de verificare a cunostințelor teoretice și de specilitate
 
Conducatori ştiinţifici Conducatori ştiinţifici
Conducatori ştiinţifici
Conducatori ştiinţifici
    Detalii privind modul de redactare Proiect de diplomă  

Examene de finalizare studii

- sesiunea Februarie- 2020

Program studiu Data depunere dosar
pina in data :
Data susținere diplomă Ora Sala Secretar comisie Ordine intrare
CCIA 17.02.2020  20.02.2020        
ISPM 17.02.2020  20.02.2020        
MTC 17.02.2020  20.02.2020        
CIS (master) 17.02.2020  20.02.2020        

Program secretariat facultate preluare dosare  :  orele 9 – 14.


Conținut dosar înscriere (Ingineri)                                                Conținut dosar înscriere (Arhitecți)

 

Coordonatori Diplomă, an univ.2017-2018 pt. CCIA şi ISPM
Comisie finalizare studii Conținut proiect de diplomă
  Acte necesare pt înscriere Ingineri
Regulament finalizare studii Acte necesare pt înscriere Arhitecţi
MASTER CIS: Tema lucrării de disertaţie


Programare prediplomă Arh. 16 Mai 2019