CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR

PENTRU TOATE SPECIALIZĂRILE

Dosarele personale  de înscriere ale absolvenților  trebuie să conţină

  1. Cerere de înscriere tipizată vizată de conducătorul ştiinţific şi aprobat de decan;
  2. Declaraţie de autenticitate;
  3. Carte de identitate copie, însoțită de original, pentru certificarea conformității cu originalul;
  4. Certificat de naştere şi de căsătorie copie, însoțit de original , pentru certificarea conformității cu originalul;
  5. Copie după diploma de BAC şi ceea de studii superioare (pentru absolvenții de master),însoțită de original, pentru certificarea conformității cu originalul, dacă acesta nu este în dosar
  6. Două fotografii color recente dimensiunea ¾ pe hârtie fotografică mată;
  7. Chitanţă de plată a taxei de examen, unde este cazul;
  8. Foaie de lichidare completată şi vizată
  9. Carnet de student și legitimație CFR (unde este cazul)

PENTRU SPECIALIZAREA ARHITECTURĂ
După înscrierea la examenul de finalizare a studiilor prin depunerea la Secretariatul Facultății a dosarului cu documentele din lista de mai sus, studenții de la specializarea arhitectură se vor înscrie și la susținerea probelor de examen prin depunerea la Secretariatul Comisiei Examenului de Finalizare a Studiilor documentele din lista de mai jos anterior susținerii probelor, la o dată și oră comunicată de Secretariatul Comisiei.
 
PREDIPLOMĂ:
- Declarație de autenticitate + Declarație că documentația predată în format electronic este identică cu documentația predată în format letric; (Click aici pentru a descărca formularul)
- Variantă electronică pe CD/DVD: Planșe (format pdf) + Foto Machetă (format jpg) + Text de prezentare a conținutului proiectului (format pdf);
Fișierele vor fi denumite astfel ”Nume_Prenume_an examen_Planșa prediploma 1” în cazul planșelor, ”Nume_Prenume_an examen_Machetă prediploma 1” în cazul fotografiilor machetei și ”Nume_Prenume_an examen_prezentare prediploma” în cazul prezentării, 
Exemplu de denumire a fișierelor: Popescu​_Ionut_2023_Planșa prediploma 1)
- Planșe semnate de îndrumător (format letric, A2);
- Prezentare a conținutului proiectului/ Rezumat proiect (format letric, A4);
- Machete (Se vor returna studentului la 10 zile după susținere, cu condiția ca varianta electronică predată să conțină fotografii cu acestea)
 
DISERTAȚIE
- Declarație de autenticitate + Declarație că documentația predată în format electronic este identică cu documentația predată în format letric; (Click aici pentru a descărca formularul)
- Referat  / Tabel centralizator cu notele acordate de îndrumătorii studentului; (Click aici pentru a descărca)
- Raport de similitudine complet (format A4, color): Se va completa în declarația de autenticitate că raportul este autentic. Acesta va conține o sinteză al similitudinilor sau al zonelor de text cu similitudine mare găsită în lucrarea depusă. În unele cazuri evaluatorii pot solicita raportul complet, pentru a verifica abaterile de referențiere;
- Varianta electronică pe CD/DVD (format pdf); 
Fișierele vor fi denumite astfel: ”Nume_Prenume_an examen_Titlu Disertație” în cazul lucrării de disertație și ”Nume_Prenume_an examen_Raport de similitudine” în cazul Raportului de similitudine). 
Exemplu de denumire a fișierelor: Popescu_Ionut_2023_Arhitectura muzeelor contemporane
 
DIPLOMĂ
- Declarație de autenticitate + Declarație că documentația predată în format electronic este identică cu documentația predată în format letric; (Click aici pentru a descărca formularul)
- Variantă electronică pe platforma Teams sau pe CD/DVD: Planșe (un singur fișier format .pdf) + Foto Machetă (un singur fișier format .pdf) + Text de prezentare a conținutului proiectului (format .pdf);
Fișierele vor fi denumite astfel: Nume_Prenume_an examen_Planșe diplomă” în cazul planșelor, ”Nume_Prenume_an examen_Machetă diploma” în cazul fotografiilor machetei și ”Nume_Prenume_an examen_prezentare diplomă” în cazul prezentării. 
Exemplu de denumire a fișierelor: Popescu​_Ionut_2023_Planșe diploma
- Planșe semnate de îndrumător (format letric, A1 vertical);
- Prezentare a conținutului proiectului/ Rezumat proiect (format letric, A4) - câte un exemplar pentru fiecare membru al comisiei (8 exemplare);
- Machete (Se vor returna studentului la 10 zile după susținere, cu condiția ca varianta electronică predată să conțină fotografii cu acestea)CONȚINUTUL PROIECTELOR DE DIPLOMĂ
C.C.I.A.
C.S.A.A.C. / I.S.P.M.
M.T.C.
Arhitectura
Master / CIS
Master / SGCU
Coperta Coperta Coperta Copertă disertație
Coperta
Coperta
Pagina de Garda Pagina de Garda Pagina de Garda Pagina de Garda Pagina de Garda
Pagina gardă
Cuprins Cuprins Cuprins Cuprins Cuprins
Cuprins
Referat privind lucrarea Referat privind lucrarea Referat privind lucrarea Referat privind lucrarea de disertație Referat privind lucrarea Referat privind lucrarea
Prezentarea surselor bibliografice Prezentarea surselor bibliografice Prezentarea surselor bibliografice Prezentarea surselor bibliografice Prezentarea surselor bibliografice
Prezentarea surselor bibliografice
Declaratii de autenticitate Declaratii de autenticitate Declaratii de autenticitate Declarații de autenticitate
 1. Prediplomă
 2. Disertatie
 3. Diplomă
Declaratii de autenticitate Declaratii de autenticitate
Formular tema lucrare Formular tema lucrare
Formular tema lucrare
Formular tema lucrare
Formular tema lucrare
Formular tema lucrare
Cerere inscriere la examen Cerere inscriere la examen Cerere inscriere la examen Cerere inscriere la examen Cerere inscriere la examen
Cerere inscriere examen
Tematica pentru examenul de verificare a cunostințelor teoretice și de specilitate Tematica pentru examenul de verificare a cunostințelor teoretice și de specilitate Tematica pentru examenul de verificare a cunostințelor teoretice și de specilitate Tema Proiect Diplomă
Tema Proiect Diplomă Tema Proiect Diplomă
Conducatori ştiinţifici Conducatori ştiinţifici Conducatori ştiinţifici Conducatori ştiinţifici
Probleme pentru susținerea examenului de diplomă   Detalii privind modul de redactare Proiect de diplomă Regulament  privind examenele de finalizare a studiilor

OBSERVAȚII PENTRU SPECIALIZAREA ARHITECTURĂ
Examenele de finalizare a studiilor pentru specializarea arhitectură se vor desfășură conform ”Regulamentului privind examenele de finalizare a studiilor” aprobat de Senatul Universității din Oradea. Prin urmare conținutul proiectelor și disertației va respecta acest regulament ce poate fi accesat de AICI.

CALENDAR EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR
(CCIA, CSAAC, MTC, CIS, ISPM)

Nr.crt.

Program de studiu

Data înscriere

Titlul probei

Data / ora

Sala

Ordinea intrării în examen Rezultate (note)

LICENȚĂ

1.

C.C.I.A.

 

Studenți integraliști

5.09.2023
între orele 10-13

Proiect de diplomă

7.09.2023.

Ora 0800

B 04

2.

I.S.P.M.

Proiect de diplomă

7.09.2023.

Ora 0800

B 04

3.

M.T.C.

Proiect de diplomă

7.09.2023.

Ora 0900

B 13

MASTER

4.

C.I.S.

Studenți integraliști

5.09.2023
între orele 10-13

Disertație

7.09.2023 Ora 1100

B 04

5.

SGCU

Disertație 

7.09.2023 Ora 1100

B 13


Vă rugăm să urmăriți această secțiune a site-ului pentru actualizările care vor interveni. 

Conținutul dosarelor personale de înscriere ale absolvenților poate fi găsit AICI.
Conținutul proiectelor de diplomă și modelele de documente pot fi găsite AICI.