CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR

PENTRU TOATE SPECIALIZĂRILE

Dosarele personale  de înscriere ale absolvenților  trebuie să conţină

  1. Cerere de înscriere tipizată vizată de conducătorul ştiinţific şi aprobat de decan;
  2. Declaraţie de autenticitate;
  3. Carte de identitate copie, însoțită de original, pentru certificarea conformității cu originalul;
  4. Certificat de naştere şi de căsătorie copie, însoțit de original , pentru certificarea conformității cu originalul;
  5. Copie după diploma de BAC şi ceea de studii superioare (pentru absolvenții de master),însoțită de original, pentru certificarea conformității cu originalul, dacă acesta nu este în dosar
  6. Două fotografii color recente dimensiunea ¾ pe hârtie fotografică mată;
  7. Chitanţă de plată a taxei de examen, unde este cazul;
  8. Foaie de lichidare completată şi vizată
  9. Carnet de student și legitimație CFR (unde este cazul)

PENTRU SPECIALIZAREA ARHITECTURĂ
Înscrierea la examentul de finalizare a studiilor implică parcurgerea următorilor pași:
1. Alegerea îndrumătorilor pentru exmenul de finalizare a studiilor;
2. Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor prin depunerea documentelor din lista de mai sus la secretariatul Facultății de Construcții, Cadastru și Arhitectură;
3. Înscrierea la probele examentului de finalizare a studiilor prin depunerea la secretarul comisiei documentele din lista mai jos;
ALEGEREA ÎNDRUMĂTORILOR PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR
Alegerea îndrumătorilor pentru examenul de finalizare a studiilor se organizează în semestrul 2 al anului 5 în prima jumătate a lunii mai. 
Studenții vor completa formularul online prin care vor alege 3 opțiuni pentru îndrumătorul părții de arhitectură și structură, dar și un titlu și amplasament preliminar ce va putea fi modificat în urma consultărilor cu îndrumătorul.
Ulterior secretarul comisiei de finalizare a studiilor va face distribuirea studenților pe îndrumători în funcție de media generală de pe primele 9 semestre (anul 5, semestrul 1).
După definitivarea listei aceasta va fi publicată pe siteul FCCA. 
Studenții care nu au putut fi distribuiți unui cadru didactic în baza acestui chestionar vor fi distribuiți în cadrul unei Ședințe a Departamentului de Arhitectură astfel încât să existe o distribuție echilibrată a studenților pentru fiecare cadru didactic.
CLICK AICI PENTRU A ACCESA FORMULARUL PENTRU ALEGEREA ÎNDRUMĂTORILOR PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR DIN 2025 (Termen limită de completare 13.05.2024)

ÎNSCRIEREA LA PROBELE EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR
După înscrierea la examenul de finalizare a studiilor prin depunerea la Secretariatul Facultății a dosarului cu documentele din lista de mai sus, studenții de la specializarea arhitectură se vor înscrie și la susținerea probelor de examen prin depunerea la Secretariatul Comisiei Examenului de Finalizare a Studiilor documentele din lista de mai jos anterior susținerii probelor, la o dată și oră comunicată de Secretariatul Comisiei.
 
PREDIPLOMĂ:
- Varianta electronică se va încărca pe platforma Teams sau se va preda pe CD/DVD (format pdf): Planșe (format pdf) + Foto Machetă (format jpg) + Text de prezentare a conținutului proiectului (format pdf);
Cele 3 fișiere vor fi denumite astfel ”Nume_Prenume_an examen_Planșe prediplomă” în cazul planșelor, ”Nume_Prenume_an examen_Machetă prediplomă” în cazul fotografiilor machetei și ”Nume_Prenume_an examen_prezentare prediploma” în cazul prezentării, 
Exemplu de denumire a fișierelor: Popescu​_Ionut_2023_Planșa prediploma 1)
- Planșe semnate de îndrumător (format letric, A1);
- Prezentare a conținutului proiectului/ Rezumat proiect (format letric, A4);
- Machete (Se vor returna studentului la 10 zile după susținere, cu condiția ca varianta electronică predată să conțină fotografii cu acestea)
 
DISERTAȚIE
- Referat  / Tabel centralizator cu notele acordate de îndrumătorii studentului; (Click aici pentru a descărca)
- Raport de similitudine complet (format A4, color): Se va completa în declarația de autenticitate că raportul este autentic. Acesta va conține o sinteză al similitudinilor sau al zonelor de text cu similitudine mare găsită în lucrarea depusă. În unele cazuri evaluatorii pot solicita raportul complet, pentru a verifica abaterile de referențiere;
- Varianta electronică se va încărca pe platforma Teams sau se va preda pe CD/DVD (format pdf); 
Cele 2 fișiere vor fi denumite astfel: ”Nume_Prenume_an examen_Disertație” în cazul lucrării de disertație și ”Nume_Prenume_an examen_Raport de similitudine” în cazul Raportului de similitudine). 
Exemplu de denumire a fișierelor: Popescu_Ionut_2023_Arhitectura muzeelor contemporane
 
DIPLOMĂ
- Varianta electronică se va încărca pe platforma Teams sau se va preda pe CD/DVD (format pdf): Planșe (un singur fișier format .pdf) + Foto Machetă (un singur fișier format .pdf) + Text de prezentare a conținutului proiectului (format .pdf);
Cele 3 fișiere vor fi denumite astfel: Nume_Prenume_an examen_Planșe diplomă” în cazul planșelor, ”Nume_Prenume_an examen_Machetă diploma” în cazul fotografiilor machetei și ”Nume_Prenume_an examen_prezentare diplomă” în cazul prezentării. 
Exemplu de denumire a fișierelor: Popescu​_Ionut_2023_Planșe diploma
- Planșe semnate de îndrumător (format letric, A1 vertical) predate într-un tub de carton 650 x Ø 80 mm;
- Prezentare a conținutului proiectului/ Rezumat proiect (format letric, A4) - câte un exemplar pentru fiecare membru al comisiei (8 exemplare);
- Machete (Se vor returna studentului la 10 zile după susținere, cu condiția ca varianta electronică predată să conțină fotografii cu acestea)CONȚINUTUL PROIECTELOR DE DIPLOMĂ
C.C.I.A.
C.S.A.A.C. / I.S.P.M.
M.T.C.
Arhitectura
Master / CIS
Master / SGCU
Coperta Coperta Coperta Copertă disertație
Coperta
Coperta
Pagina de Garda Pagina de Garda Pagina de Garda Cuprins Pagina de Garda
Pagina gardă
Cuprins Cuprins Cuprins Barem disertație Cuprins
Cuprins
Referat privind lucrarea Referat privind lucrarea Referat privind lucrarea Referat privind lucrarea de disertație Referat privind lucrarea Referat privind lucrarea
Prezentarea surselor bibliografice Prezentarea surselor bibliografice Prezentarea surselor bibliografice Prezentarea surselor bibliografice Prezentarea surselor bibliografice
Prezentarea surselor bibliografice
Declaratii de autenticitate Declaratii de autenticitate Declaratii de autenticitate Declarații de autenticitate Declaratii de autenticitate Declaratii de autenticitate
Formular tema lucrare Formular tema lucrare
Formular tema lucrare
Barem diplomă
Formular tema lucrare
Formular tema lucrare
Cerere inscriere la examen Cerere inscriere la examen Cerere inscriere la examen Cerere inscriere la examen Cerere inscriere la examen
Cerere inscriere examen
Tematica pentru examenul de verificare a cunostințelor teoretice și de specilitate Tematica pentru examenul de verificare a cunostințelor teoretice și de specilitate Tematica pentru examenul de verificare a cunostințelor teoretice și de specilitate Tematică Proiect Diplomă 2024

Tematică Proiect Diplomă 2025
Tema Proiect Diplomă Tema Proiect Diplomă
Conducatori ştiinţifici Conducatori ştiinţifici Conducatori ştiinţifici Conducatori ştiinţifici 2025
Probleme pentru susținerea examenului de diplomă   Detalii privind modul de redactare Proiect de diplomă Regulament  privind examenele de finalizare a studiilor

OBSERVAȚII PENTRU SPECIALIZAREA ARHITECTURĂ
Examenele de finalizare a studiilor pentru specializarea arhitectură se vor desfășură conform ”Regulamentului privind examenele de finalizare a studiilor” aprobat de Senatul Universității din Oradea. Prin urmare conținutul proiectelor și disertației va respecta acest regulament ce poate fi accesat de AICI.

CALENDAR EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR
(ARHITECTURĂ, CCIA, CSAAC, MTC, CIS, ISPM)

Nr.crt.

Program de studiu

Data înscriere

Titlul probei

Data / ora

Sala

Ordinea intrării în examen Rezultate (note)

LICENȚĂ

1.

ARHITECTURĂ

01.04.2024
între orele 10-13

Alegere îndrumător/coordonator
(pentru anul 2025)

Termen limită
13.05.2024

online

LINK LISTĂ 
COORD.

Prediplomă 

03.04.2024

B03
B04

PROGRAMARE PREDIPLOMĂ NOTE
Predare disertație 18.04.2024
14:00-16:00
306 - -
Susținere disertație  09.05.2024 B04 PROGRAMARE DISERTAȚIE NOTE
Predare diplomă 26.06.2024 -
Susținere diplomă 27.06.2024
28.06.2024
B03
B04

2.

C.C.I.A.

 

20.02.2024
între orele 9-1320.02.2024
între orele 9-1315.02.2024
intre orele 9-13

Proiect de diplomă

23.02.2024.

Ora 0800

102

3.

I.S.P.M. 

C.S.A.A.C.

Proiect de diplomă

23.02.2024.

Ora 0800

102

4.

M.T.C.

Proiect de diplomă

19.02.2024.

Ora 0900

B 13

MASTER

4.

C.I.S.


20.02.2024
între orele 9-13

15.02.2024
intre orele 9-13


Disertație

23.02.2024.

Ora 1100

102

5.

SGCU

Disertație 

19.02.2024.

Ora 900

B 13


Vă rugăm să urmăriți această secțiune a site-ului pentru actualizările care vor interveni. 

Conținutul dosarelor personale de înscriere ale absolvenților poate fi găsit AICI.
Conținutul proiectelor de diplomă și modelele de documente pot fi găsite AICI.