DEPARTAMENTUL DE CADASTRU

Domeniul: Inginerie Geodezică
   Departamentul de Cadastru, parte a Facultății de Construcții, Cadastru și Arhitectură, este singura structură din cadrul Universității din Oradea care abordează subiecte legate de măsurători terestre, teledetecție, sisteme de informații geografice, management imobiliar și sisteme GNSS.

Activitatea din Departamentul Cadastru se concentrează pe două direcții:

  • Predare și formare. Perfecţionarea continuă a planului şi a programelor de învăţământ, în concordanţă cu evoluţia tehnicii de specialitate din domeniu.
  • Cercetare și dezvoltare. Departamentul derulează proiecte de cercetare și expertize tehnice în cooperare cu entitățile de afaceri și unitățile de cercetare și dezvoltare. 

Obiective educaționale:

  • Învățământ de calitate centrat pe student: studenții și absolvenții noștri să poată aplica cunoștințele asimilate pentru a dezvolta instrumente și pentru a găsi soluții pentru dezvoltarea infrastructurii, utilizarea durabilă a resurselor naturale, avertizare și monitorizare rapidă în caz de dezastre. 
  • Creșterea ratei de angajare a absolvenților în domeniile de specializare. Absolvenţii noștri ingineri sunt încadraţi în instituţii de stat (Oficii de Cadastru, Consilii Locale, Institute de proiectare, etc.) şi private (societăţi comerciale) prestatoare de activităţi de Cadastru şi conexe (construcţii, urbanism, administraţie locală) sau ca PFA.
  • Planuri de învăţământ adaptate la sistemul de învăţământ deschis: studenții au posibilitatea să participe, prin programul ERASMUS, la cursuri susținute la universități din străinătate prin recunoaștere pe bază de credite tranferabile.

Oferta educațională:

   Studii universitare de licență 4 ani (8 semestre)  Specializarea Măsurători Terestre şi Cadastru (MTC)

Diploma acordată: Inginer

Forma de învăţământ: învățământ cu frecvență

Colectivul Departamentului Cadastru

   Colectivul de cadre didactice este format din persoane academic calificate, implicate în activități profesionale și de cercetare de ultimă generație din domeniul măsurării terenurilor și construcțiilor, registrul funciar, cadastru, cartografiere și geodezie. Activitățile noastre de cercetare se concentrează în principal pe cercetări inginerești de vârf, măsurarea deformaţiilor construcţiilor şi terenurilor, geodinamică, poziționare și navigare prin satelit.

Baza materială:

   Universitatea din Oradea, respectiv facultatea asigură baza materială necesară unui învăţământ de calitate, spaţii de învăţământ, laboratoare dotate, cadre didactice cu pregătire didactică corespunzătoare și dispune de tehnologie de vârf pentru a satisface cerințele actuale și viitoare ale industriei.

 

Director de departament

Conf.univ.dr.ing. Norbert-Szabolcs SUBA, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 


Cadre Didactice Titulare

Prof.univ.dr.ing. Sorin NISTOR, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Conf.univ.dr.ing. Aurelian-Stelian BUDA, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Conf.univ.dr.ing. Norbert-Szabolcs SUBA, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Conf.univ.dr. Amalia STURZA, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

Ș.l.dr.ing. Traian MODOG, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Ș.l.dr.ing. Gabriela CÎMPAN, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Ș.l.dr.ing. Ioana FETEA, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Ș.l.dr.inf. Gabriela DROJ, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Ș.l.dr.ing. Liliana PAINA, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Ș.l.dr.ing. Sebastian-Mircea MANCIA, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Ș.l.dr.ing. Emanuela-Iulia DRAGOMIR, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Asist.drd.ing. Alexandra-Paula FRENȚ, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Cadre didactice asociate

Prof.univ.dr.ing. Aurora MANCIA, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Conf.univ.dr. Georgia OROS, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Conf.univ.dr.fiz. Cristian-Alin TEUŞDEA, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Lector univ.dr. Adriana CĂTAȘ, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. CADASTRU


CADASTRU

FCCA

FCCA