Programe de studiu

Arhitectură Construcții Civile Industriale și Agricole
Construcții pentru Sisteme de Alimentări cu Apă și Canalizări Măsurători Terestre și Cadastru MASTER
Construcții Inteligente și Sustenabile                   Calendar admitere iulie 2020

Etape Arhitectură Construcții Civile Industriale și Agricole,
Construcții pentru Sisteme de Alimentări cu Apă și Canalizări,
Măsurători Terestre și Cadastru
MASTER
Construcții Inteligente și Sustenabile
Înscrierea candidaților 08-23 iulie 2020   08-26 iulie 2020 08-26 iulie 2020
Probe concurs  - proba I, eliminatorie (desen liber), cu admis/respins 24 iulie 2020
 - proba a II-a (desen tehnic)
Afișarea rezultatelor preliminare 25 iulie 2020 26 iulie 2020 26 iulie 2020
Depunerea contestațiilor 27 iulie 2020  de la ora 08-11
Confirmare candidați etapa I 27-30 iulie 2020
Afișarea rezulatelor etapa I 30 iulie 2020 ora 17
Redistribuirea candidaților etapa II 31 iulie 2020
Afișare rezultate finale 31 iulie 2020 ora 17Informații utile Rezultate finale iulie
  Cifră școlarizare
  sesiunea iulie/septembrie 
     ARHITECTURĂ 
       CCIA  
  Calendar admitere
  sesiunea iulie 2020 
     ISPM 
       MTC 
  Dosar înscriere Licență & Master        Master 
   
  Taxe & Criterii admitere     Cum confirm locul? 
  Metodologia concursului de admitere, studii     universitare de licență și master    Cum și unde plătesc taxele de confirmare? 


Informațiile referitoare la admitere sunt afișate și pe pagina de web a Universității din Oradea, la adresa: https://admitere.uoradea.ro/ro/