Domeniul: Inginerie Civilă

DIRECTOR DE DEPARTAMENT
Ş.l.dr.ing. Mihaela GHEMIŞ

CADRE DIDACTICE TITULARE
Prof.univ.dr.ing. Gheorghe-Constantin IONESCU
Prof.univ.dr.ing. Marcela-Florina PRADA
Ş.l.dr.ing. Dan GOMBOŞ
Ş.l.dr.ing. Mihaela-Ana CIUCLEA
Ş.l.dr.ing. Mariana POP
Ş.l.dr.ing. Maria POP
Ş.l.dr.ing. George-Lucian IONESCU
Ş.l.dr.ing. Emil GLIGOR
Ş.l.dr.ing Adriana-Aurelia SCURT
Asist.univ.dr.ing. Csaba VARGA
Asist.drd.ing. Florin-Sabin TRIFA

CADRE DIDACTICE ASOCIATE
Prof.univ.dr.ing. Corneliu BOB 
Prof.univ.dr. Adrian BAN 
Prof.univ.dr. Gheorghe OROS
Prof.univ.dr. Cătălin MOCA PAȘCU 
Prof.univ.dr. Gabriela Elena BADEA 
Conf.univ.dr. Liviu POPESCU 
Conf.univ,dr.ing. Mariana PRICHICI
Conf.univ.dr. Adrian FLOREA
Conf.univ.dr. Ioan FECHETE 
Conf.univ.dr. Georgia OROS 
ing. Sorin MARGINEAN
ing. Sabina GUGU
Asoc.ing. Mircea Raul TUDORICĂ 
ing. Constantin JURCĂ
ing. Ovidiu ARGHIROIU


Domeniul: Arhitectură

DIRECTOR DE DEPARTAMENT

Ş.l.dr.ing. Mihaela GHEMIŞ

CADRE DIDACTICE TITULARE
Prof.univ.dr.ing. Gheorghe-Constantin IONESCU
Prof.univ.dr.ing. Marcela-Florina PRADA
Prof.univ.dr.ing. Aurora MANCIA
Prof.dr.ing. Gheorghe SARCA 
Conf.dr. Ramona-Adela NOVICOV 
Conf.dr.arh. Daniela-Georgeta MARIAN 
Ş.l.dr.arh. Dan LEPĂDATU 
Ş.l.dr.arh. Cristian PUŞCAŞ 
Lector univ.dr. Adriana CĂTAȘ 
Ș.l.dr. Alin-Cristian TEUȘDEA 
Asist.univ.drd.arh. Constantin BUNGĂU 


CADRE DIDACTICE ASOCIATE
Prof.dr.arh. Traian-Andrei LUNCAN

arh. Greta ZSAK
arh. Ioana ORŢAN
arh. Miruna BOCA 
arh. Szabolcs GUTTMAN