REZULTATELE CONCURSURILOR PE POSTURI – CADRE DIDACTICE

PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
03.02.2022

Post / poziţia

Departamentul

Candidat admis

Şef lucrari / 25

Arhitectură şi Construcţii

Durgheu Anca-Maria

Conferenţiar / 4

Cadastru

Suba Norbert-Szabolcs

 

 Propunerile departamentului de Arhitectură și Construcții  pentru a fi scoase la concurs de dosare pentru a fi ocupate de asociați și asociați invitați în regim de plata cu ora.Posturi didactice pentru perioadă nedeterminată – Semestrul II – 2020-2021

Nr. crt.

Grad didactic

Nr.

post

Departament

Detalii

Disciplina

Data / ora / locaţia

Rezultate concurs

1

Profesor universitar

1

Cadastru

Descriere

Tematica 

  • Compensarea măsurătorilor I
  • Geodezie elipsoidală
  • Geodezie

Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură


Raport comisie

 Posturi didactice pentru perioadă determinată 2020-2021:
https://www.uoradea.ro/Concursuri+pentru+ocuparea+posturilor+de+asistent+universitar+pe+perioad%C4%83+determinat%C4%83

Nr. crt. Grad didactic Nr.post Departament Detalii Disciplina Data / ora / locaţia
1. Asistent universitar 33 Arhitectură și Construcții Tematică / Bibliografie Proiectare asistată de calculator

Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură

Sala A301

Ora 10.00 h

Calendar

Proiectare de arhitectură III
Proiectare de arhitectură IV
Proiect de arhitectură de interior II 
Studiul formei I
Studiul formei II
2. Asistent universitar 34 Arhitectură și Construcții Tematică / Bibliografie Proiectare de arhitectură VI 

Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură

Sala A301

Ora 10.00 h

Calendar

Proiectare specializată - Mobilier
Proiect de restaurare I 
3. Asistent universitar 37 Arhitectură și Construcții Tematică / Bibliografie Programe de arhitectură

Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură

Sala A301

Ora 10.00 h

Calendar

Proiectare de arhitectură I
Proiectare de arhitectură II
Geometrie descriptivă I
Perspectivă

 

Nr. crt. Grad didactic Nr.post Departament Detalii Disciplina Data / ora / locaţia Rezultate concurs
1. Conferențiar 10 Arhitectură și Construcții Descriere,

Tematică
Compoziţie arhitecturală

Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură

Raport comisie

Compoziţie urbană
Marketing urban
Teorii şi doctrine contemporane
2. Șef de lucrări 29 Arhitectură și Construcții

Descriere

 RO/EN

 Tematică RO/EN

Proiectare de arhitectură III 

Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură

Raport comisie 

Detalii de arhitectură I
Design de interior
Data Concurs/
Alegeri
Evenimentul Detalii  Locația
7.09.2020 concurs

S-au scos la concurs de dosare posturile vacante pentru susținerea la plata cu ora, din Statul de funcții al Departamentului de Arhitectură și Construcții, și al Departamentului de Cadastru pentru anul universitar 2020-2021. Conform anexei.

conform graficului alegeri Alegeri Decan Prada Marcela-Florina, CV, PM, D, Caz., C.
Gombos Dan
CV, PM, D, Caz., C.
5.03.2020  concurs Conferențiar universitar pe perioadă nedeterminată,  nr. 9, din Statul de funcții, pentru anul univ. 2019-2020 al Departamentului de Arhitectură și Construcții Informații UO concurs
T
ema prelegerii: ”Dezvolatrea carierei profesionale și didactice cu aplicații practice în demeniu protejării patrimoniului.”


Rezultate concurs
FCCA, sala B03, ora 10
6.03.2020  concurs Șef lucrări pe perioadă nedeterminată,  nr. 22, din Statul de funcții, pentru anul univ. 2019-2020 al Departamentului de Arhitectură și Construcții Informații UO concurs
Tema prelegerii: ”Teoria structurilor în infrastructura de transport urban!.


Rezultate concurs
FCCA, sala B03, ora 15
6.03.2020  concurs  Șef lucrări pe perioadă nedeterminată,  nr. 23, din Statul de funcții, pentru anul univ. 2019-2020 al Departamentului de Arhitectură și Construcții Informații UO concurs
T
ema prelegerii: ”Elemente încovoiate în conformitate cu EC3”.


Rezultate concurs
FCCA, sala B03, ora 14
19.02.2020 

concurs

Asistent pe perioadă determinată,  nr. 32 și 35, din Statul de funcții, pentru anul univ. 2019-2020 al Departamentului de Arhitectură și Construcții

Regulament concurs

Informații UO concurs
FCCA, sala B03, ora 12
29.01.2020 

alegeri

Membrii în Senatul Universității

Gligor Emil FCCVD
Gomboș Dan FC, CV, D
Pop Maria FCCVD

Prada Marcela-Florina FC, CV, D
 10-16
Biblioteca Universității
11.12.2019

alegeri

Membrii Cadre didactice în consiliul Facultăți

Ghemiș Mihaela FC
Gligor Emil FC
Gomboș Dan FC
Lepădatu Dan FC
Modog Traian FC
Prada Marcela FC
Scurta Adriana FC
Sturza Amalia FC
Suba Norbert FC
ora 11
10.12.2019

alegeri

Membrii Studenți în consiliul Facultății

Huiban Florin Emanuel FC
Secan Vasile David FC
ora 10
17.10.2019

alegeri

Directori de departament FCCA

Ghemiș Mihaela
PM
Traian Modog
PM
ora 11
20.09.2019

alegeri

Academice 2019-20

link informații  
 20.09.2019

concurs

Pentru ocupare la plata cu ora următoarele posturi din Statele de Funcții pentru anul universitar 2019-2020:
Departamentul de Arhitectură și Construcții: post. 3, 4, 5, 20, 22, 23, 25, 28, 33, 34, 35.
Departamentul de Cadastru, postul nr.1

Anexa 2 Declarație asociați.
Anexa 3 Declarație asociați nr.ore.
Cerere cadre did. asoc. 2019.
Declarație pentru pensionari.
Declarație casa sănătate.
Opis cadre asociate.
 
10.09.2019 ora 11 sala B03

concurs

Post. nr.3 Conferențiar universitar din statul de funcții al FCCA

   
09.01.2019 ora 12.00 sala B03

concurs

Post. 31 si 32 asistent universitar din statul de funcţii al FCCA

Metodologie privind ocuparea posturilor didactice vacante din statele de funcții

  Condiţii înscriere / Discipline posturi 31 şi 32 / Calendar / Bibliografie / Tematica  
8.11.2018

concurs

Post. 3 profesor universitar din statul de funcţii al FCCA

Metodologie privind ocuparea posturilor didactice vacante din statele de funcții

   
26.01.2018, ora 9, sala B03 concurs Șef de lucrări, post. nr.19 Descriere / Tematica / Cerințe dosar de concurs Tema prelegerii / Rezultatul concursului
10.01.2018, ora 9:00 concurs Asistent perioadă determinată post nr. 23 Descriere / Tematica / Cerințe dosar de concurs Rezultatul concursului
 13.09.2017, ora 10:00 concurs Conferenţiar, post. nr.6 Descriere / Tematica / Cerințe dosar de concurs  
 14.09.2017, ora 12:00 concurs Șef de lucrări, post. nr.22 Descriere / Tematica / Cerințe dosar de concurs  
 14.09.2017, ora 10:00 sala B03 concurs Șef de lucrări, post. nr.16 Descriere / Tematica / Cerințe dosar de concurs Tema prelegerii
30.01.2017  alegeri Senat - parţiale studenţi    
 10.05.2016 alegeri  Decan Link  
19.01.2016  alegeri  Senat -  studenţi Link   
 18.01.2016 alegeri  Senat - cadre didactice Link  
05.10.2015  alegeri  Director departament     
14.09.2015    Regulament & Metodologie