alte informatii


Proiectul îşi propune organizarea de activități pe trei direcții distincte:

(1) oferirea de activități remediale studenților care întâmpină dificultăți la anumite discipline urmate în primul an de studiu;

(2) oferirea de servicii privind cariera de bază (autocunoaștere, elaborare CV, identificare locuri de muncă şi prezentare pentru selecție) pentru toți studenții din primul an de studiu, aprofundate cu coaching pentru carieră studenților aflați în categoriile de risc de abandon;

(3) creșterea angajamentului școlar/gradului de identificare cu școala a studenților din anul I de studiu prin crearea unor contexte informale de socializare dar şi prin crearea unor elemente de identitate vizuală a Facultății.